Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Wyniki kontroli
PDF (2 605 KB)

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 16.12.2019 r.Data dodania: 2019-12-17 14:48:11
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (2 343 KB)

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 20.08.2019 r.


PDF (6 079 KB)

Protokół kontroli doraźnej Kuratorium Oświaty, dotyczącej BHP z dnia 30.05.2019 r.


PDF (2 588 KB)

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 15.01.2019 r.


Protokół z kontroli Biura AiKW przeprowadzonej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka 08.11.2018 r.

PDF (2 818 KB)

Protokół kontroli AKW z 08.11.2018 r.Data dodania: 2018-11-13 12:56:02
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół z kontroli Biura AiKW przeprowadzonej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w 2013 r.

PDF (567 KB)

Protokół z kontroli Biura AiKW przeprowadzonej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka 


PDF (1 282 KB)

Zalecenia pokontrolneData dodania: 2013-09-10 01:07:22
Autor: Zdzisław Plisz


Ewaluacja zewnętrzna całościowa 2013

PDF (283 KB)

Ewaluacja zewnętrzna całościowa 2013Data dodania: 2013-09-13 01:03:35
Autor: Zdzisław Plisz