Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Ogłoszenia

Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Szkolny Zestaw Podręczników w roku szkolnym 2017/2018

PDF (331 KB)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania


PDF (238 KB)

Szkolny Zestaw Podręczników


Rekrutacja 2017/2018

PDF (53 KB)

Lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - Ogólnodostępna


PDF (47 KB)

Lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - Integracyjna


PDF (52 KB)

Lista kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - Ogólnodostępna


PDF (48 KB)

Lista kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - IntegracyjnaData dodania: 2017-05-25 08:07:34
Autor: Zdzisław Plisz


Rekrutacja 2017/2018

Rozpoczęcie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas I w szkołach podstawowych.

25 kwietnia została uruchomiona pod adresem: https://rybnik.elemento.pl

strona internetowa dla rodziców kandydatów rekrutujących się do klas I w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Rybnik.

Rekrutacja trwa do 12 maja br. do godz. 15:00.”


Data dodania: 2017-04-26 09:59:03
Autor: Zdzisław Plisz


RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYBRANA 08.09.2016 R.

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1

I a

Ewa Kotzur

2

I b

Patrycja Woźnikowska - Kula

3

II a

Jadwiga Hellmann

4

II b

Maja Koziołek

5

II c

Aleksandra Szymańska

6

III a

Beata Nawrocka

7

III b

Anna Kiermaszek

8

III c

Anna Holona

9

IV a

Iwona Szwacha

10

IV b

Anna Domaradzka

11

IV c

Anna Brachmańska

12

V a

Magdalena Frejek

13

V b

Gabriela Salamon

14

VI a

Ewa Zaborowska-Kubik

15

VI b

Wioletta Piątek

16

VI c

Brak reprezentacji

Regulamin Rady Rodziców


Data dodania: 2016-09-08 13:39:04
Autor: Zdzisław Plisz


DOCX (16 KB)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2016/2017


DOCX (17 KB)

Szkolny Zestaw Podręczników 2016/2017


PDF (190 KB)

Opłata za posiłek w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2016/2017


Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca ubezpieczeń uczniów

PDF (430 KB)

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca ubezpieczeń uczniów


INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Szanowni Państwo,

W związku z dokonanym przez Radę Rodziców wyborem oferty ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej zarekomendowanej przez Kancelarię Brokerską ASPERGO oraz wyborem Generali TU S.A. jako ubezpieczyciela na rok szkolny 2016/2017 poniżej podajemy link do strony, na której rodzice mogą uzyskać wszelkie informacje oraz dokumenty związane z przystąpieniem do ubezpieczenia NNW. Informacja na temat ubezpieczenia podana także zostanie na zebraniach z rodzicami 08.09.2016 r.
o godz. 17.00 w szkole. Dokumenty związane z przystąpieniem do ubezpieczenia NNW można też będzie otrzymać od wychowawców klas na zebraniach.  

www.aspergo.pl/szkolne

Uchwała Rady Rodziców nr 41 dotycząca wyboru ubezpieczyciela uczniów na rok szkolny 2016/2017

PDF (193 KB)

Uchwała Rady Rodziców nr 41 dotycząca wyboru ubezpieczyciela uczniów na rok szkolny 2016/2017Data dodania: 2016-09-06 15:33:34
Autor: Zdzisław Plisz


INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

CZWARTEK 01.09.2016 R.

GODZINA 8.00

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PW KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW – DLA CHĘTNYCH, W JEJ TRAKCIE NAUCZYCIELE NIE SPRAWUJĄ OPIEKI NAD UCZNIAMI.

KLASY II - VI

GODZINA 9.00

SALA PAPIESKA W KOŚCIELE PW KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II-VI, NASTĘPNIE PRZEJŚCIE DO SZKOŁY (DO KLAS) POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW.

KLASY I

GODZINA 10.30

ŚWIETLICA SZKOLNA – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I.


Data dodania: 2016-08-24 22:51:34
Autor: Zdzisław Plisz


REKRUTACJA 2016/2017

Lista kandydatów przyjętych do klasy I w naborze na rok szkolny 2016/2017

PDF (56 KB)

Lista kandydatów przyjętych do klasy I w naborze na rok szkolny 2016/2017


PDF (48 KB)

Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy I w naborze na rok szkolny 2016/2017


Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w naborze na rok szkolny 2016/2017

PDF (56 KB)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2016/2017


Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 16 maja do 23 maja br. (do godz. 15.00).

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

od 30.05.2016r. godz.800
do 11.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

od 30.05.2016r. godz.800

do 01.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty) szkoły podstawowej wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym .

od 02.06.2016r. godz.800
do 03.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.

06.06.2016 r. godz.800

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.

od 30.05.2016r. godz.800
do 12.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

21.06.2016 r. godz.800

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

od 21.06.2016r. godz.800
do 24.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

28.06.2016r. godz. 1500

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.


Data dodania: 2016-05-20 09:44:42
Autor: Zdzisław Plisz


 Rodzicu! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń !

PDF (135 KB)

Protokół wyboru oferty na dostawę instrumentów muzycznych

PDF (304 KB)

Protokół wyboru oferty na dostawę instrumentów muzycznychData dodania: 2014-10-23 15:23:31
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie ofertowe na dostawę instrumentów muzycznych

PDF (206 KB)

Zapytanie ofertowe na dostawę instrumentów muzycznychData dodania: 2014-10-13 15:04:27
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty organizacji wycieczek

PDF (353 KB)

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty organizacji wycieczekData dodania: 2014-10-01 10:31:23
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie o cenę dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" roku szkolnym 2014/2015

PDF (321 KB)

Zapytanie o cenę dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" roku szkolnym 2014/2015Data dodania: 2014-09-17 15:15:21
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół wyłonienia najatrakcyjniejszej oferty na dostawę materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do zajęć z zakresu j. angielskiego dla uczniów klasy I szkoły podstawowej wg następującej specyfikacji dla uczniów klasy I szkoły w roku szkolnym 2014/2015

PDF (294 KB)

Protokół wyłonienia najatrakcyjniejszej oferty na dostawę materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do zajęć z zakresu j. angielskiego dla uczniów klasy I szkoły podstawowej wg następującej specyfikacji dla uczniów klasy I szkoły w roku szkolnym 2014/2015Data dodania: 2014-08-18 15:46:29
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników dla uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015

PDF (235 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników dla uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015Data dodania: 2014-08-07 12:44:46
Autor: Zdzisław Plisz


Wyniki ankiet MEN dotyczących oceny stanu przygotowania szkół na przyjęcie pierwszoklasistów,
w tym sześciolatków w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

 

PDF (410 KB)

Wyniki ankiet MEN - ankieta Dyrektora szkoły


PDF (425 KB)

Wyniki ankiet MEN - ankieta Rady RodzicówData dodania: 2014-02-19 20:45:56
Autor: Zdzisław Plisz


DOC (110 KB)

Kwestionariusz przyjęcia ucznia


DOC (98 KB)

Deklaracja zgody na uczęszczanie do klasy integracyjnejData dodania: 2013-03-13 10:15:19
Autor: Zdzisław Plisz