Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w roku szkolnym 2020/2021

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

I a

Justyna Snopek

2.

I b

Justyna Bugla

3.

II a

Żaneta Markiton

4.

II b

Iwona Szwacha

5.

III a

Dominika Fałek

6.

III b

Emilia Wieczorek

7.

IV a

Anna Goł-Zdziebczok

8.

IV b

Aneta Jurczak

9.

V a

Żaneta Markiton

10.

V b

Izabela Porąbka

11.

VI a

Justyna Bugla

12.

VI b

Sylwester Wajda

13.

VI c

Anna Nogalska

14.

VII a

Anna Sowa

15.

VII b

Aleksandra Lehnert-Kostrzewska

16.

VII c

Aneta Szymiczek

17.

VIII a

Magdalena Strużek

18.

VIII b

Sylwia Przesdzing

19.

VIII c

Marcin Papierok


Data dodania: 2020-09-18 12:36:10
Autor: Zdzisław Plisz


Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej poniżej umieszcza się informację o sprawozdaniu finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczka w Rybniku.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,cbd7885d4545bda8d5b5f94a516fd8b8,116


Data dodania: 2020-05-10 15:33:18
Autor: Zdzisław Plisz


Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) poniżej umieszcza się informację o sprawozdaniu finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczka w Rybniku.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,a9d9e2e5b55385b3507835e747af9e2a,27


Data dodania: 2019-05-06 15:00:51
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2013-03-13 10:15:19
Autor: Zdzisław Plisz