Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Ogłoszenia
PDF (751 KB)

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020


PDF (244 KB)

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2019/2020


PDF (298 KB)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2019/2020Data dodania: 2019-09-02 12:39:26
Autor: Zdzisław Plisz


Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) poniżej umieszcza się informację o sprawozdaniu finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczka w Rybniku.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,a9d9e2e5b55385b3507835e747af9e2a,27


Data dodania: 2019-05-06 15:00:51
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (750 KB)

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w roku szkolnym 2018/2019


PDF (246 KB)

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019


PDF (310 KB)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2018/2019


RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WYBRANA 11.09.2018 R.

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

I a

Dominika Fałek

2.

I b

Magda Latusek

3.

II a

Beata Winny

4.

II b

Aneta Jurczak

5.

II c

Krystyna Danel

6.

III a

Anna Janas

7.

III b

Patrycja Woźnikowska-Kula

8.

IV a

Agnieszka Mikołajec

9.

IV b

Dorota Siatka

10.

IV c

Barbara Kocemba

11.

V a

Brak reprezentacji

12.

V b

Anna Kiermaszek

13.

V c

Monika Stania

14.

VI a

Iwona Szwacha

15.

VI b

Sylwia Przesdzing

16.

VI c

Violetta Michalik

17.

VII a

Magdalena Frejek

18.

VII b

Brak reprezentacji

19.

VIII b

Patrycja Woźnikowska-Kula

20.

VIII c

Brak reprezentacji

DOC (110 KB)

Kwestionariusz przyjęcia ucznia


DOC (98 KB)

Deklaracja zgody na uczęszczanie do klasy integracyjnejData dodania: 2013-03-13 10:15:19
Autor: Zdzisław Plisz