Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Ogłoszenia

Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej poniżej umieszcza się informację o sprawozdaniu finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczka w Rybniku.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,cbd7885d4545bda8d5b5f94a516fd8b8,116


Data dodania: 2020-05-10 15:33:18
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (226 KB)

Zarządzenie nr 314/2019/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 313/2019/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad organizacji pracy administracji i obsługi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w RybnikuData dodania: 2020-04-29 12:55:16
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (231 KB)

Zarządzenie nr 313/2019/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zasad organizacji pracy administracji i obsługi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w RybnikuData dodania: 2020-05-01 16:53:19
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (273 KB)

Zarządzenie nr 312/2019/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznegoData dodania: 2020-04-07 16:50:45
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (247 KB)

Zarządzenie nr 311/2019/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznegoData dodania: 2020-03-25 16:46:39
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (244 KB)

Zarządzenie nr 310/2019/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznegoData dodania: 2020-03-13 16:42:38
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (751 KB)

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020


PDF (244 KB)

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2019/2020


PDF (298 KB)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2019/2020Data dodania: 2019-09-02 12:39:26
Autor: Zdzisław Plisz


Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) poniżej umieszcza się informację o sprawozdaniu finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczka w Rybniku.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,a9d9e2e5b55385b3507835e747af9e2a,27


Data dodania: 2019-05-06 15:00:51
Autor: Zdzisław Plisz


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w roku szkolnym 2019/2020

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

I a

Żaneta Markiton

2.

I b

Iwona Szwacha

3.

II a

Dominika Fałek

4.

II b

Emilia Wieczorek

5.

III a

Barbara Głód

6.

III b

Aneta Jurczak

7.

III c

Krystyna Danel

8.

IV a

Żaneta Markiton

9.

IV b

Patrycja Woźnikowska-Kula

10.

V a

Justyna Bugla

11.

V b

Sylwester Wajda

12.

V c

Barbara Kocemba

13.

VI a

Brak reprezentacji

14.

VI b

Joanna Zmorek

15.

VI c

Aneta Matuszek-Szymiczek

16.

VII a

Magdalena Strużek

17.

VII b

Magdalena Polesiak/Sylwia Przesdzing

18.

VII c

Violetta Michalik

19.

VIII a

Magdalena Frejek

20.

VIII b

Joanna Zmorek


Data dodania: 2019-09-18 12:42:25
Autor: Zdzisław Plisz


DOC (110 KB)

Kwestionariusz przyjęcia ucznia


DOC (98 KB)

Deklaracja zgody na uczęszczanie do klasy integracyjnejData dodania: 2013-03-13 10:15:19
Autor: Zdzisław Plisz