Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Statut
PDF (530 KB)

Aneks nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - System Oceniania, wartości dla znaków „+” i „-”


PDF (643 KB)

Aneks nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - System Oceniania, WAGI


PDF (308 KB)

Aneks nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - ocena zachowania, tel. komórkowe


PDF (307 KB)

Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - OCENA ZACHOWANIA


PDF (921 KB)

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w RybnikuRejestr zmian:
CzasAutorOpis
2012-01-05 14:06:30Zdzisław PliszNowelizacja Statutu Szkoły z 19.12.2011 r. obowiązująca od 13.02.2012 r.
2012-11-26 11:50:13Zdzisław PliszNowelizacja Statutu szkoły obowiązuje od 16.10.2012 r.
2014-02-13 10:20:13Zdzisław PliszNowelizacja statutu szkoły obowiązująca od 09.01.2014 r.
2014-02-28 10:15:42Zdzisław PliszNowelizacja statutu szkoły z dnia 27.02.2014 r.
2015-12-11 17:39:34Zdzisław PliszNowelizacja statutu 2015
2017-11-27 09:25:52Zdzisław PliszNowelizacja Statutu szkoły 2017
2018-01-25 20:15:23Zdzisław PliszNowelizacja Statutu Szkoły, aneks 1 - Ocena zachowania. Obowiązuje od II półrocza roku szkolnego 2017/2018.
2018-05-10 18:29:09Zdzisław PliszAneks nr 2 - Aktualizacja przepisów statutu szkoły - ocena zachowania, tel. komórkowe
2018-08-14 12:02:33Zdzisław Plisz Nowelizacja Statutu Szkoły, aneks 3 - System Oceniania - WAGI. Obowiązuje od roku szkolnego 2018/2019.
2018-11-22 13:04:57Zdzisław PliszEwaluacja statutu, systemu oceniania - aneks nr 4 - wartości dla znaków „+” i „-”