Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Załatwianie spraw

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku pełni pan Jakub Salamon - kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

Załatwianie spraw w roku szkolnym 2018/2019

 SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek 730 - 1530

UWAGA - ZMIANA GODZIN PRACY PANI INTENDENTKI
Intendent – Pani Justyna Snopek - pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.

NOWA ORGANIZACJA PRZERW LEKCYJNYCH:

1.      8:45-8:55

2.      9:40-9:50

3.      10:35-10:45

4.      11:30-11:50 OBIADOWA I

5.      12:35-12:55 OBIADOWA II

6.      13:40-13:50 

7.      14:35-14:45

8.      15:30-15:40

9.      16:25-16:35

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
wtorek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Poniedziałek     12.15 – 16.15     
Wtorek               8.45 – 13.45        
Środa                10.30 – 13.45               
Czwartek           7.30 – 14.45                                             
Piątek                 8.45 – 11.15

Konsultacje pedagoga dla rodziców
Poniedziałek          1530  –  1615
Czwartek               730 – 800

Z pedagogiem szkolnym można się umawiać indywidualnie na konsultacje w innych ustalonych wcześniej terminach.
Numer telefonu do pedagoga szkolnego 32 42 22587 w. 33

BIBLIOTEKA
poniedziałek   8.45 -14.45
wtorek             8.45 -14.45
środa               8.45 -14.45
czwartek         8.45 -14.45
piątek              8.45 -14.45

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek 630 - 1630

HIGIENISTKA SZKOLNA
Poniedziałek  8.00-11.00 (D. Pander)
Wtorek          8.00 - 15.35 (B. Mazur)
Środa             8.00 - 11.00 (B. Mazur)
Czwartek      8.00 – 10.00 (D. Pander)
Piątek            8.00 -15.00 (D. Pander)

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU 2018/2019    
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

11.09.2018r. – wtorek

04.10.2018r. – czwartek

29.11.2018r. – czwartek

18.12.2018r. – wtorek

9.01.2019r. – środa

07.03.2019r. – czwartek

01.04.2019r. – poniedziałek

8.05.2019r. – środa

23.05.2019r. – czwartek

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2018/2019.
 

31.08.2018 – piątek - konferencja plenarna rozpoczynająca rok szkolny

11.09.2018 – wtorek – konferencja Rady Pedagogicznej, zebrania rodziców (wybory uzupełniające do Rad Oddziałowych, po zebraniach klasowych zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych z dyrektorem)

26.09.2018 – środa – zebranie z rodzicami uczniów klas VIII dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz egzaminu ósmoklasisty, możliwości dostosowań warunków i form jego przeprowadzania

04.10.2018 – czwartek – konferencja szkoleniowa (sprawdzian ósmoklasisty)

29.11.2018 – czwartek - konferencja zagrożeniowa za I półrocze, zebrania uczniów zagrożonych

18.12.2018 – wtorek – propozycje ocen, zebrania rodziców

9.01.2019 – środa - konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

18.01.2019 – piątek - konferencja plenarna podsumowująca I półrocze

07.03.2019 – czwartek - konferencja szkoleniowa

01.04.2019 – poniedziałek – konferencja szkoleniowa (zebrania z rodzicami uczniów klas ósmych)

8.05.2019 – środa - konferencja zagrożeniowa, zebrania uczniów zagrożonych

23.05.2019 – czwartek - propozycje ocen, zebrania rodziców

11.06.2019 – wtorek – konferencja klasyfikacyjna

21.06.2019 – piątek – konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2018/2019

Istnieje możliwość zwoływania zebrań rodziców dodatkowo, przez wychowawców klas w zależności od potrzeb, podyktowanych sprawami wychowawczymi, dydaktycznymi lub organizacyjnymi !!!

Drugie półrocze rozpoczyna się 21 stycznia 2019r.

 AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2018/2019

l.p

Nazwa imprezy

Data

Nauczyciel odpowiedzialny

1

PASOWANIE NA UCZNIA

3 września 2018r.

p. Kolarczyk

p. Król

2

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

12 października 2018r.

p. Rożek

3

KONKURS  BIBLIJNY

27 października 2018r.

p. Bąkowska

p. Krakowczyk

4

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

październik 2018r.

p. Dworowy

5

11 LISTOPADA

9 listopada 2018r.

p. Michalewska

p. Reclik

6

OLIMPIADA Z SERCEM

II połowa listopada 2018r.

p. Gronik

p. Zinkowska

7

DZIEŃ GÓRNIKA

4 grudnia 2018r.

p. Brzezina

8

JASEŁKA

19 grudnia 2018r.

p. Bąkowska

p. Krakowczyk

p.Chrobok

p.Błońska – Juzek

p.Wojtas - Plisz

9

DZIEŃ INTEGRACJI

styczeń 2019r.

p. Rybarczyk

p. Łapeta

p. Szweda H.

10

KONKURS MITOLOGICZNY

marzec

p. Michalewska

11

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

marzec/kwiecień 2019r.

p. Gawliczek – Krząkała

p. Dworowy

12

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

26 kwietnia 2019r

p. Reclik

13

ŚWIĘTO SZKOŁY

31 maja 2019r.

 

14

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

21 czerwca 2019r.

p. Król

p. Kolarczyk

p. Gawliczek - Krząkała

APELE

l.p.

Nazwa imprezy

Data

Nauczyciel odpowiedzialny

1

BEZPIECZNA  SZKOŁA

listopad 2018r.

p. Kopel

2

RYBNIK - NASZE MIASTO

26 marca 2019r.

p. Wieczorek

p. Szweda H.

p. Jędrejek

3

KONSTYTUCJA 3 MAJA

maj 2019r.

p. Czech

p. Hawel

p. Kudełko 


Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2012-01-05 14:35:58Zdzisław PliszZmiana godzin pracy higienistki szkolnej
2010-12-15 14:18:49Zdzisław PliszZmiana godzin pracy pedagoga
2012-09-14 10:36:54Zdzisław PliszGodziny urzędowania w roku szkolnym 2012/2013
2013-09-13 00:42:26Zdzisław PliszNowe godziny załatwiania spraw
2014-02-04 13:50:12Zdzisław PliszZmiana terminów konsultacji dla rodziców
2014-09-02 16:05:54Zdzisław PliszAktualizacja organizacji roku szkolnego 2014/2015
2015-09-07 12:37:37Zdzisław PliszAktualizacja godzin załatwiania spraw w roku szkolmym 2015/2016
2016-09-16 08:29:33Zdzisław PliszAktualizacja godzin załatwiania spraw w roku szkolmym 2016/2017
2017-09-14 10:10:09Zdzisław PliszAktualizacja godzin urzędowania i załatwiania spraw w roku szkolnym 2017/2018