Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia


Data dodania: 2022-06-02 17:36:53
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2022-05-16 11:15:06
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2022-04-22 11:14:24
Autor: Zdzisław Plisz


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w roku szkolnym 2021/22

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

I a

Aneta Szczepańska

2.

I b

Katarzyna Piskula

3.

I c

Bożena Zniszczoł

4.

II a

 

5.

II b

Iwona Bądyra

6.

III a

Żaneta Markiton

7.

III b

Iwona Szwacha

8.

IV a

Karolina Baranowska

9.

IV b

Dagmara Danik-Ustapiuk

10.

V a

Anna Goł-Zdziebczok

11.

V b

Aneta Jurczak

12.

VI a

Żaneta Markiton

13.

VI b

Izabela Porąbka

14.

VII a

Anna Magiera

15.

VII b

Sylwester Wajda

16.

VII c

Żaneta Markiton

17.

VIII a

 

18.

VIII b

Aleksandra Lehnert-Kostrzewska

19.

VIII c

 Data dodania: 2021-09-22 10:54:15
Autor: Zdzisław Plisz


Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku nr 341/2020/2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia działalności szkół.

§ 1.

Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314  i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150 i 242) Rada Pedagogiczna przyjmuje zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia działalności szkół, określone zarządzeniem nr 346/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 11 lutego 2021 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapisy Statutu do tej pory funkcjonujące, dotyczące min. form oceniania, których nie zmienia zarządzenie pozostają, jako obowiązujące.

§ 3.

Powyższą uchwałę Rada Pedagogiczna zatwierdziła poprzez jawne głosowanie, jednogłośnie w obecności 45 członków Rady Pedagogicznej (głosowało – 43, za – 42, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 5.

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.

 
Data dodania: 2021-02-11 11:35:13
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-09-01 11:23:19
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2013-03-13 10:15:19
Autor: Zdzisław Plisz


SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 


Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej umieszczono sprawozdanie finansowe za 2021 rok:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,913d61b054dd879f8324373bdd07ff0f,269


Data dodania: 2022-05-10 09:28:32
Autor: Zdzisław Plisz


Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej umieszczono Sprawozdanie finansowe – 2020:
https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,b8e7b5b9c177be60cdd369dbbb95ae8e,193


Data dodania: 2021-05-10 09:26:56
Autor: Zdzisław Plisz


Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej poniżej umieszcza się informację o sprawozdaniu finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczka w Rybniku.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,cbd7885d4545bda8d5b5f94a516fd8b8,116


Data dodania: 2020-05-10 15:33:18
Autor: Zdzisław Plisz


Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) poniżej umieszcza się informację o sprawozdaniu finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczka w Rybniku.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,a9d9e2e5b55385b3507835e747af9e2a,27


Data dodania: 2019-05-06 15:00:51
Autor: Zdzisław Plisz