Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi


Data dodania: 2021-08-23 10:18:25
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-07-23 13:19:16
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-01-13 16:02:13
Autor: Zdzisław Plisz


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Data dodania: 2020-12-22 15:28:36
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-10-09 10:49:54
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-09-28 14:25:46
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-08-25 14:59:33
Autor: Zdzisław Plisz


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Data dodania: 2020-08-11 15:44:25
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-01-03 19:14:40
Autor: Justyna Snopek


Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zestawienia asortymentu - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Formularz ofertowy - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

 Oświadczenie wykonawcy do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Projekty umów do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Data dodania: 2019-12-23 14:33:50
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-11-05 08:10:15
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-10-22 14:22:11
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-09-02 15:46:58
Autor: Zdzisław Plisz


Zestawienie asortymentu

Projekty umów do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Data dodania: 2019-08-28 16:00:06
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-04-04 12:41:21
Autor: Zdzisław Plisz


W wyniku badania rynku, zgodnie z procedurami przyjętymi w jednostce do przeprowadzenia szkolenia  pracowników w  zakresie udzielania pierwszej  pomocy,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku wybrano firmę: SatMed First Aid Mateusz Satława. O wyborze zadecydowały kryteria określone w zapytaniu ofertowym: zaoferowana forma i program szkolenia, sposób udokumentowania, terminy szkolenia, miejsce szkolenia oraz zaoferowana cena w kwocie 1875,00 PLN.  


Data dodania: 2019-01-23 15:09:24
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-01-07 13:04:29
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-12-17 13:33:53
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-12-03 13:37:12
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-09-18 12:25:22
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-09-28 12:28:57
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-05-09 12:40:47
Autor: Zdzisław Plisz


Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryterium oceny ofert wybrano ofertę :  "AR-BUD" Arkadiusz Wojaczek

Data dodania: 2018-06-12 08:38:02
Autor: Zdzisław Plisz