Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Regulaminy

Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2013-02-28 16:26:23Zdzisław PliszNowelizacja regulaminu ZFŚS obowiązująca od 12.03.2013 r.
2016-01-20 15:37:20Zdzisław PliszAneks nr 1 do regulaminu ZFŚS obowiązujący od 16.12.2015 r.
2018-07-04 12:36:49Zdzisław PliszZmiany w zapisach RSU oraz Regulaminu Przyznawania KMU
2018-07-10 15:04:02Zdzisław PliszNowelizacja Regulaminu Wycieczek Szkolnych
2018-07-10 15:18:18Zdzisław PliszNowelizacja Procedury wyróżnienia uczniów szkoły dyplomem Najlepszy z najlepszych (ARCHIWUM)
2018-08-10 14:25:56Zdzisław PliszNowelizacja Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
2019-01-01 11:25:35Zdzisław PliszAneks nr 1 do Regulaminu Refundacji Zakupu Urządzeń Korygujących Wzrok
2019-05-09 11:00:33Zdzisław PliszNowelizacja Wewnątrzszkolnej Procedury Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
2019-09-02 13:04:39Zdzisław PliszNowelizacja Procedury wyróżnienia uczniów szkoły dyplomem Najlepszy z najlepszych
2019-09-03 12:11:21Zdzisław PliszNowelizacja Regulaminu Świetlicy obowiązującego od 01.09.2019 r.
2019-09-03 12:15:32Zdzisław PliszNowelizacja Regulaminu dziennika elektronicznego obowiązującego od 01.09.2019 r.
2019-09-03 12:17:35Zdzisław PliszNowelizacja Procedury wyróżnienia uczniów szkoły dyplomem Najlepszy z najlepszych obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
2019-10-23 11:35:21Zdzisław PliszNowelizacja procedury postępowania w razie wypadku ucznia w szkole z dnia 20.09.2019 roku
2019-12-02 11:12:47Zdzisław PliszOpracowanie tekstu jednolitego regulaminu Samorządu Uczniowskiego i regulaminu Korczakowskiego Medalu Uśmiechu
2017-01-20 11:14:07Zdzisław PliszAneks nr 3 - uzupełnienie zapisów zfśs
2016-10-17 11:17:52Zdzisław PliszAneks nr 2 - uzupełnienie zapisów zfśs
2020-09-22 11:26:45Zdzisław PliszAneks nr 4 - uzupełnienie zapisów zfśs
2020-10-29 11:53:46Zdzisław PliszNowelizacja tekstu jednolitego Regulaminu Rady Pedagogicznej wprowadzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 336/2020/2021 z dnia 01.10.2020 r.
2021-01-15 11:29:45Zdzisław PliszNowelizacja regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązująca od 2021-01-30
2021-02-16 12:32:15Zdzisław PliszZmiana tekstu jednolitego Regulaminu refundacji zakupu urządzeń korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
2022-01-11 12:17:37Zdzisław PliszAneks nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 r.

Data dodania: 2021-02-22 12:38:03
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-02-16 12:37:16
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2022-01-11 12:16:09
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-01-15 11:28:18
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-10-29 11:53:01
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-09-03 12:09:42
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-05-09 11:03:45
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-12-20 14:12:02
Autor: Zdzisław Plisz


Instrukcja dochodzenia należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych


Data dodania: 2018-12-12 12:49:03
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-08-10 14:27:05
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-07-10 15:22:59
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-07-04 12:57:46
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-05-17 13:12:56
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-04-23 14:17:59
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-02-12 15:26:38
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2017-10-17 09:23:32
Autor: Zdzisław Plisz


Procedury związane z bezpieczeństwem informacji

Procedura wyróżnienia dyplomem „Najlepszy z najlepszych” uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin przyznawania „ Korczakowskiego Medalu Uśmiechu” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku (Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku).


Data dodania: 2019-12-02 11:09:26
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin Pracy


Data dodania: 2016-09-01 18:15:42
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej.


Data dodania: 2013-06-05 15:13:08
Autor: Zdzisław Plisz


Procedura naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.


Data dodania: 2015-08-11 10:48:30
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin Rady Rodziców


Data dodania: 2016-03-11 12:28:57
Autor: Zdzisław Plisz