Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2021-09-01 11:22:02
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-10-28 12:53:14
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2022-01-26 13:16:17
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-12-17 10:16:01
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-06-12 08:38:02
Autor: Zdzisław Plisz


Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryterium oceny ofert wybrano ofertę :  "AR-BUD" Arkadiusz Wojaczek

Data dodania: 2018-05-09 12:40:47
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-09-28 12:28:57
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-09-18 12:25:22
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-12-03 13:37:12
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-12-17 13:33:53
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-01-07 13:04:29
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-01-23 15:09:24
Autor: Zdzisław Plisz


W wyniku badania rynku, zgodnie z procedurami przyjętymi w jednostce do przeprowadzenia szkolenia  pracowników w  zakresie udzielania pierwszej  pomocy,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku wybrano firmę: SatMed First Aid Mateusz Satława. O wyborze zadecydowały kryteria określone w zapytaniu ofertowym: zaoferowana forma i program szkolenia, sposób udokumentowania, terminy szkolenia, miejsce szkolenia oraz zaoferowana cena w kwocie 1875,00 PLN.  


Data dodania: 2019-04-04 12:41:21
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-08-28 16:00:06
Autor: Zdzisław Plisz


Projekty umów do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zestawienie asortymentu


Data dodania: 2019-09-02 15:46:58
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-10-22 14:22:11
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-11-05 08:10:15
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-12-23 14:33:50
Autor: Zdzisław Plisz


Projekty umów do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

 Oświadczenie wykonawcy do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Formularz ofertowy - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zestawienia asortymentu - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Data dodania: 2020-01-03 19:14:40
Autor: Justyna SnopekData dodania: 2020-08-11 15:44:25
Autor: Zdzisław Plisz


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Data dodania: 2020-08-25 14:59:33
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-09-28 14:25:46
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-10-09 10:49:54
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-12-22 15:28:36
Autor: Zdzisław Plisz


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Data dodania: 2021-01-13 16:02:13
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-07-23 13:19:16
Autor: Zdzisław Plisz


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w roku szkolnym 2020/2021

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

I a

Justyna Snopek

2.

I b

Justyna Bugla

3.

II a

Żaneta Markiton

4.

II b

Iwona Szwacha

5.

III a

Dominika Fałek

6.

III b

Emilia Wieczorek

7.

IV a

Anna Goł-Zdziebczok

8.

IV b

Aneta Jurczak

9.

V a

Żaneta Markiton

10.

V b

Izabela Porąbka

11.

VI a

Justyna Bugla

12.

VI b

Sylwester Wajda

13.

VI c

Anna Nogalska

14.

VII a

Anna Sowa

15.

VII b

Aleksandra Lehnert-Kostrzewska

16.

VII c

Aneta Szymiczek

17.

VIII a

Magdalena Strużek

18.

VIII b

Sylwia Przesdzing

19.

VIII c

Marcin Papierok


Data dodania: 2020-09-18 12:36:10
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-05-28 11:23:07
Autor: Zdzisław Plisz


Załatwianie spraw w roku szkolnym 2020/2021

 SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek 730 - 1530

GODZIN PRACY PANI INTENDENTKI
Intendent – Pani Justyna Snopek - pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.

NOWA ORGANIZACJA PRZERW LEKCYJNYCH:

 1.      8:45-8:55

 2.      9:40-9:50

 3.     10:35-10:45

 4.      11:30-11:50 OBIADOWA I

 5.      12:35-12:55 OBIADOWA II

 6.      13:40-14:00 OBIADOWA III

 7.      14:45-14:55

 8.      15:40-15:50

 9.      16:35-16:45

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
wtorek 1330 - 1430 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek     10.45 – 16.15
Wtorek               8.45 – 15.00
Środa                  8.00 – 14.00
Czwartek           8.30 – 12.30
Piątek                 8.00 – 11.15

Konsultacje pedagoga dla rodziców

Poniedziałek      15.30  –  16.15
Czwartek             10.00  – 10.30

Z pedagogiem szkolnym można się umawiać indywidualnie na konsultacje w innych ustalonych wcześniej terminach.
Numer telefonu do pedagoga szkolnego 32 42 22587 w. 33

BIBLIOTEKA
poniedziałek   8.30 -15.00
wtorek              8.30 -13.45
środa                8.30 -15.00
czwartek          8.30 -13.45
piątek               8.30 -15.00

W czasie nieobecności pani bibliotekarki książki wypożyczamy za pośrednictwem nauczycieli j. polskiego.

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek 630 - 1630

HIGIENISTKA SZKOLNA

Poniedziałek  8.00 – 12.00
Wtorek            8.00 – 13.15
Środa             11.00 – 14.00
Czwartek        8.00 – 13.15
Piątek              8.00  - 13.15

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU 2020/2021 
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

10.09.2020r. – czwartek

13.10.2020r. – wtorek

16.11.2020r. – poniedziałek

16.12.2020r. – środa

7.01.2021r. – czwartek

18.02.2021r. – czwartek

23.03.2021r. – wtorek

15.04.2021 r. – czwartek

17.05.2021r. – poniedziałek

2.06.2021r.   - środa

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

Konferencje Rady Pedagogicznej 2020-2021

 1.  28.08.2020r. – piątek - konferencja plenarna rozpoczynająca rok szkolny
 2.  10.09.2020r. – czwartek – konferencja szkoleniowa, zebrania z rodzicami
 3.  16.12.2020r. – środa - konferencja zagrożeniowa za I półrocze, zebrania z rodzicami uczniów zagrożonych
 4.  7.01.2021r.   – wtorek – propozycje ocen, zebrania rodziców
 5.  20.01.2021r. – środa - konferencja klasyfikacyjna za I półrocze
 6.  29.01.2021r. – piątek - konferencja plenarna podsumowująca I półrocze
 7.  15.04.2021r. – czwartek – konferencja szkoleniowa
 8.  17.05.2021r. – poniedziałek - konferencja zagrożeniowa, zebrania z rodzicami uczniów zagrożonych i zebrania z rodzicami uczniów klas ósmych
 9.  2.06.2021r. – środa - propozycje ocen, zebrania rodziców
 10.  17.06.2021r. – czwartek – konferencja klasyfikacyjna
 11.  25.06.2021r. – piątek – konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

Istnieje możliwość zwoływania zebrań rodziców dodatkowo, przez wychowawców klas w zależności od potrzeb, podyktowanych sprawami wychowawczymi, dydaktycznymi lub organizacyjnymi !!!

 

Drugie półrocze rozpoczyna się 15 lutego 2021r.

 

APELE SZKOLNE 2020/2021

l.p.

Nazwa imprezy

Data

Nauczyciel odpowiedzialny

1.

PASOWANIE NA UCZNIA

2.09.2020r.

p. Krząkałą, p. Klimek, p. Waliczek

2.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15.10.2020r.

p. Łapeta

3.

11 LISTOPADA

10.11.2020r.

p. Reclik

4.

BEZPIECZNA  SZKOŁA

11.2020r.

p. Kopel

5.

RYBNIK - NASZE MIASTO

26.03.2021r.

p. Jędrejek, p. Rożek

6.

KONSTYTUCJA 3-go MAJA

30.04.2021r.

p. Hawel, p. Czech


Data dodania: 2021-05-10 10:48:44
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-06-18 12:09:54
Autor: Zdzisław Plisz


Szanowni Państwo.

Od wtorku 4.05.2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły i uczą się stacjonarnie. Nadal obowiązuje rygor sanitarny (dezynfekcja rąk, maseczki, dystans społeczny). Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach od 6.30 do 16.30. Od wtorku będzie działała stołówka szkolna dla uczniów klas I - III.

Przypominamy, że dni: 25, 26 i 27 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty.

W związku ze zmianą kalendarza szkolnego, został ustalony nowy termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Dni 4 i 5 stycznia, które przepadły w okresie ferii, zostały zmienione na 4 i 7 czerwca 2021 r. W tych dniach będą organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy (wychowawcy przekażą Państwu deklaracje).


Data dodania: 2021-04-29 14:06:09
Autor: Zdzisław Plisz


Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku nr 341/2020/2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia działalności szkół.

§ 1.

Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314  i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150 i 242) Rada Pedagogiczna przyjmuje zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia działalności szkół, określone zarządzeniem nr 346/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 11 lutego 2021 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapisy Statutu do tej pory funkcjonujące, dotyczące min. form oceniania, których nie zmienia zarządzenie pozostają, jako obowiązujące.

§ 3.

Powyższą uchwałę Rada Pedagogiczna zatwierdziła poprzez jawne głosowanie, jednogłośnie w obecności 45 członków Rady Pedagogicznej (głosowało – 43, za – 42, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 5.

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.

 Data dodania: 2021-02-12 12:31:45
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-05-04 20:51:44
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-05-04 20:54:55
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-01-15 13:23:29
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-03-23 12:29:26
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2021-03-30 13:04:59
Autor: Zdzisław Plisz


Tekst rozporządzenia:

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/03/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-d2021000056101.pdf

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Wyjątkowo w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest odpowiednio umotywowany wniosek rodziców. Wyjątkiem może być także możliwość organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub, ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. Wtedy również należy zwrócić się do dyrektora z odpowiednim wnioskiem zawierającym wspomniane przyczyny. Wzór wniosku - poniżej.

Z najlepszymi życzeniami świątecznymi oraz życzeniami zdrowia i cierpliwości
dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Zdzisław PliszData dodania: 2021-02-12 12:09:15
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2015-03-17 10:36:48
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin refundacji zakupu urządzeń korygujących wzrok dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


Data dodania: 2019-01-01 11:24:54
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-09-22 11:29:52
Autor: Zdzisław Plisz


Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS

Regulamin ZFŚS


Data dodania: 2013-02-28 16:16:36
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-11-09 12:14:40
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin Rady Pedagogicznej


Data dodania: 2010-12-21 14:19:54
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-06-10 10:47:26
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-06-02 16:50:27
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-05-29 15:08:45
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-05-22 15:05:31
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-04-29 12:55:16
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-05-01 16:53:19
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-04-07 16:50:45
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-03-25 16:46:39
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-05-18 15:04:48
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2020-03-13 16:42:38
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-09-02 12:39:26
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-09-18 12:42:25
Autor: Zdzisław Plisz


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w roku szkolnym 2019/2020

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

I a

Żaneta Markiton

2.

I b

Iwona Szwacha

3.

II a

Dominika Fałek

4.

II b

Emilia Wieczorek

5.

III a

Barbara Głód

6.

III b

Aneta Jurczak

7.

III c

Krystyna Danel

8.

IV a

Żaneta Markiton

9.

IV b

Patrycja Woźnikowska-Kula

10.

V a

Justyna Bugla

11.

V b

Sylwester Wajda

12.

V c

Barbara Kocemba

13.

VI a

Brak reprezentacji

14.

VI b

Joanna Zmorek

15.

VI c

Aneta Matuszek-Szymiczek

16.

VII a

Magdalena Strużek

17.

VII b

Magdalena Polesiak/Sylwia Przesdzing

18.

VII c

Violetta Michalik

19.

VIII a

Magdalena Frejek

20.

VIII b

Joanna Zmorek

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WYBRANA 11.09.2018 R.

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

I a

Dominika Fałek

2.

I b

Magda Latusek

3.

II a

Beata Winny

4.

II b

Aneta Jurczak

5.

II c

Krystyna Danel

6.

III a

Anna Janas

7.

III b

Patrycja Woźnikowska-Kula

8.

IV a

Agnieszka Mikołajec

9.

IV b

Dorota Siatka

10.

IV c

Barbara Kocemba

11.

V a

Brak reprezentacji

12.

V b

Anna Kiermaszek

13.

V c

Monika Stania

14.

VI a

Iwona Szwacha

15.

VI b

Sylwia Przesdzing

16.

VI c

Violetta Michalik

17.

VII a

Magdalena Frejek

18.

VII b

Brak reprezentacji

19.

VIII b

Patrycja Woźnikowska-Kula

20.

VIII c

Brak reprezentacji


Data dodania: 2016-12-20 18:07:35
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2019-09-02 12:20:16
Autor: Zdzisław Plisz


Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku pełni pan Jakub Salamon - kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

Załatwianie spraw w roku szkolnym 2018/2019

 SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek 730 - 1530

UWAGA - ZMIANA GODZIN PRACY PANI INTENDENTKI
Intendent – Pani Justyna Snopek - pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.

NOWA ORGANIZACJA PRZERW LEKCYJNYCH:

1.      8:45-8:55

2.      9:40-9:50

3.      10:35-10:45

4.      11:30-11:50 OBIADOWA I

5.      12:35-12:55 OBIADOWA II

6.      13:40-13:50 

7.      14:35-14:45

8.      15:30-15:40

9.      16:25-16:35

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
wtorek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Poniedziałek     11.45 – 16.15     
Wtorek               8.00 – 14.45        
Środa                10.15 – 13.45               
Czwartek           7.30 – 14.45                                             
Piątek                 8.00 – 11.15

Konsultacje pedagoga dla rodziców
Poniedziałek          1530  –  1615
Czwartek               730 – 800

Z pedagogiem szkolnym można się umawiać indywidualnie na konsultacje w innych ustalonych wcześniej terminach.
Numer telefonu do pedagoga szkolnego 32 42 22587 w. 33

BIBLIOTEKA
poniedziałek   8.45 -14.45
wtorek             8.45 -14.45
środa               8.45 -14.45
czwartek         8.45 -14.45
piątek              8.45 -14.45

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek 630 - 1630

HIGIENISTKA SZKOLNA
Poniedziałek  8.00-11.00 (D. Pander)
Wtorek          8.00 - 15.35 (B. Mazur)
Środa             8.00 - 11.00 (B. Mazur)
Czwartek      8.00 – 10.00 (D. Pander)
Piątek            8.00 -15.00 (D. Pander)

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU 2018/2019    
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

11.09.2018r. – wtorek

04.10.2018r. – czwartek

29.11.2018r. – czwartek

18.12.2018r. – wtorek

9.01.2019r. – środa

07.03.2019r. – czwartek

01.04.2019r. – poniedziałek

8.05.2019r. – środa

23.05.2019r. – czwartek

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2018/2019.
 

31.08.2018 – piątek - konferencja plenarna rozpoczynająca rok szkolny

11.09.2018 – wtorek – konferencja Rady Pedagogicznej, zebrania rodziców (wybory uzupełniające do Rad Oddziałowych, po zebraniach klasowych zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych z dyrektorem)

26.09.2018 – środa – zebranie z rodzicami uczniów klas VIII dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz egzaminu ósmoklasisty, możliwości dostosowań warunków i form jego przeprowadzania

04.10.2018 – czwartek – konferencja szkoleniowa (sprawdzian ósmoklasisty)

29.11.2018 – czwartek - konferencja zagrożeniowa za I półrocze, zebrania uczniów zagrożonych

18.12.2018 – wtorek – propozycje ocen, zebrania rodziców

9.01.2019 – środa - konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

18.01.2019 – piątek - konferencja plenarna podsumowująca I półrocze

07.03.2019 – czwartek - konferencja szkoleniowa

01.04.2019 – poniedziałek – konferencja szkoleniowa (zebrania z rodzicami uczniów klas ósmych)

8.05.2019 – środa - konferencja zagrożeniowa, zebrania uczniów zagrożonych

23.05.2019 – czwartek - propozycje ocen, zebrania rodziców

11.06.2019 – wtorek – konferencja klasyfikacyjna

21.06.2019 – piątek – konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2018/2019

Istnieje możliwość zwoływania zebrań rodziców dodatkowo, przez wychowawców klas w zależności od potrzeb, podyktowanych sprawami wychowawczymi, dydaktycznymi lub organizacyjnymi !!!

Drugie półrocze rozpoczyna się 21 stycznia 2019r.

 AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2018/2019

l.p

Nazwa imprezy

Data

Nauczyciel odpowiedzialny

1

PASOWANIE NA UCZNIA

3 września 2018r.

p. Kolarczyk

p. Król

2

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

12 października 2018r.

p. Rożek

3

KONKURS  BIBLIJNY

27 października 2018r.

p. Bąkowska

p. Krakowczyk

4

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

październik 2018r.

p. Dworowy

5

11 LISTOPADA

9 listopada 2018r.

p. Michalewska

p. Reclik

6

OLIMPIADA Z SERCEM

II połowa listopada 2018r.

p. Gronik

p. Zinkowska

7

DZIEŃ GÓRNIKA

4 grudnia 2018r.

p. Brzezina

8

JASEŁKA

19 grudnia 2018r.

p. Bąkowska

p. Krakowczyk

p.Chrobok

p.Błońska – Juzek

p.Wojtas - Plisz

9

DZIEŃ INTEGRACJI

styczeń 2019r.

p. Rybarczyk

p. Łapeta

p. Szweda H.

10

KONKURS MITOLOGICZNY

marzec

p. Michalewska

11

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

marzec/kwiecień 2019r.

p. Gawliczek – Krząkała

p. Dworowy

12

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

26 kwietnia 2019r

p. Reclik

13

ŚWIĘTO SZKOŁY

31 maja 2019r.

 

14

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

21 czerwca 2019r.

p. Król

p. Kolarczyk

p. Gawliczek - Krząkała

APELE

l.p.

Nazwa imprezy

Data

Nauczyciel odpowiedzialny

1

BEZPIECZNA  SZKOŁA

listopad 2018r.

p. Kopel

2

RYBNIK - NASZE MIASTO

26 marca 2019r.

p. Wieczorek

p. Szweda H.

p. Jędrejek

3

KONSTYTUCJA 3 MAJA

maj 2019r.

p. Czech

p. Hawel

p. Kudełko 

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYBRANA 12.09.2017 R.

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1

I a

Beata Winny

2

I b

Aneta Jurczak

3

I c

Mirosława Gawliczek

4

II a

Ewa Kotzur

5

II b

Patrycja Woźnikowska-Kula

6

III a

Anna Magiera

7

III b

Maja Koziołek

8

III c

Barbara Kocemba

9

IV a

Beata Nawrocka

10

IV b

Aleksandra Lehnert-Kostrzewska

11

IV c

Dorota Dobiasz

12

V a

Iwona Szwacha

13

V b

Jacek Nowotarski

14

V c

Violetta Michalik

15

VI a

Magdalena Frejek

16

VI b

Brak reprezentacji

17

VII b

Patrycja Kula

18

VII c

Małgorzata Henzel


Data dodania: 2017-09-14 14:28:19
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 108/2010/2011 z dnia 01.05.2011 r. w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu HACCP.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 97/2010/2011 z dnia 01.10.2010 r. dot. przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej w ramach czynności likwidacyjnych zakładu budżetowego

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 185/2014/2015 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.


Data dodania: 2015-08-11 10:45:05
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2017-09-14 10:09:21
Autor: Zdzisław Plisz


Załatwianie spraw

 SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek 730 - 1530

NOWA ORGANIZACJA PRZERW LEKCYJNYCH:

 1. 1.      8:45-8:55
 2. 2.      9:40-9:50
 3. 3.      10:35-10:45
 4. 4.      11:30-11:50
 5. 5.      12:35-12:55
 6. 6.      13:40-13:50
 7. 7.      14:35-14:45
 8. 8.      15:50-15:40

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
wtorek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Poniedziałek     11.00 – 16.00      
Wtorek               8.00 – 14.00        
Środa                  9.45 – 14.45               
Czwartek           7.30 – 12.30                                             
Piątek                 8.00 – 11.00

Konsultacje pedagoga dla rodziców
Poniedziałek          1530  –  1600
Czwartek               730 – 800

Z pedagogiem szkolnym można się umawiać indywidualnie na konsultacje w innych ustalonych wcześniej terminach.
Numer telefonu do pedagoga szkolnego 32 42 22587 w. 33

BIBLIOTEKA
poniedziałek   8.45 -14.45
wtorek             8.45 -14.45
środa               8.45 -14.45
czwartek         8.45 -14.45
piątek              8.45 -14.45

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek 630 - 1630

HIGIENISTKA SZKOLNA
Poniedziałek  8.00-11.00 (Koszyk Danuta)
Wtorek          8.00 - 15.35 (Mazur Barbara)
Środa             8.00 - 11.00 (Koszyk Danuta)
Czwartek      8.00 - 15.35 (Mazur Barbara)
Piątek            8.00 -10.00 (Koszyk Danuta)

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU 2017/2018    
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

12.09.2017 –wtorek

16.10 2017 – poniedziałek

21.11.2017 – wtorek

13.12.2017 – wtorek

03.01.2018 – środa

22.02.2018 – czwartek

12.03.2018 – poniedziałek

25.04.2018 – środa

10.05.2018 – czwartek

04.06.2018      - poniedziałek

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2017/2018.
 
1.  12.09.2017 - wtorek- zebrania rodziców (zebrania trójek klasowych po zebraniach w klasach, uzupełniające wybory ) .

2.  12.12.2017 -wtorek- zebrania rodziców uczniów zagrożonych.

3.  03.01.2018- środa- zebrania rodziców, propozycje ocen.

4. 10. 05.2018 - czwartek- zebrania rodziców uczniów zagrożonych.

5. 04.06.2018 - poniedziałek- zebrania rodziców - propozycje ocen końcoworocznych.

AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2017/2018

 

 

 

 

l.p.

Nazwa imprezy

Data, dzień tygodnia

Nauczyciel odpowiedzialny

1.

PASOWANIE NA UCZNIA.

4 września 2017

NAUCZYCIELE KLAS I SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2.

DZIEŃ NAUCZYCIELA.

13.10.2017 - piątek

SAMORZĄD UCZNIOW.
P.PADUSZEK – KÓŁKO
P. PUKOWIEC – KÓŁKO
P. KOLARCZYK - KÓŁKO

3.

11 LISTOPADA

10.11.2017 piątek

P.WIECZOREK
P. KUDEŁKO
P.H. SZWEDA

4.

DZIEŃ GÓRNIKA.

04.12.2017, poniedziałek

P.WOJTAS-PLISZ
P.CHROBOK
P.BŁOŃSKA-JUZEK

5.

JASEŁKA.

22.12.2017czwartek

P.BĄKOWSKA
P.KONSEK
P. ROŻEK

6.

 ŚWIĘTO SZKOŁY

20.06.2018 środa

P.MALARA
P. KULA
P. ZINKOWSKA
P.GÓRECKA
P.CHRAPKIEWICZ

7.

OLIMPIADA Z SERCEM.

II połowa listopada 2017

P. GRONIK
P.LEONARSKA

8.

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ.

marzec/kwiecień 2018

P.KRZĄKAŁA
P.DWOROWY
P.BUJOCZEK

9.

KONKURS  HISTORYCZNY

II połowa kwietnia

P. RECLIK

10.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA DLA KL.2

październik 2017

P. DWOROWY

14.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.

22.06.2018, PIĄTEK

SAMORZĄ DUCZNIOW.
P.CZECH z 7b,
P. ŁAPETA,
P. PADUSZEK z 7c,
P. PUKOWIEC

APELE

 

 

 

 

l.p.

Nazwa imprezy

Data, dzień tygodnia

Nauczyciel odpowiedzialny

1.

BEZPIECZNA SZKOŁA.

LISTOPAD

 P. KOPEL

2.

RYBNIK – NASZE MIASTO.

26.03.2018, PONIEDDZIAŁEK

P. RECLIK

3.

KONSTYTUCJA 3 MAJA.

02.05.2018, piątek

P. JĘDREJEK

4.

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30.11.2018, czwartek

P. ŁUC, P. ŁAPETA,
P. GÓRECKA

 Rodzicu! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń !

Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Szkolny Zestaw Podręczników w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018


Data dodania: 2017-05-25 08:07:34
Autor: Zdzisław Plisz


Rekrutacja 2017/2018

Rozpoczęcie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas I w szkołach podstawowych.

25 kwietnia została uruchomiona pod adresem: https://rybnik.elemento.pl

strona internetowa dla rodziców kandydatów rekrutujących się do klas I w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Rybnik.

Rekrutacja trwa do 12 maja br. do godz. 15:00.”


Data dodania: 2017-04-26 09:59:03
Autor: Zdzisław Plisz


RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYBRANA 08.09.2016 R.

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1

I a

Ewa Kotzur

2

I b

Patrycja Woźnikowska - Kula

3

II a

Jadwiga Hellmann

4

II b

Maja Koziołek

5

II c

Aleksandra Szymańska

6

III a

Beata Nawrocka

7

III b

Anna Kiermaszek

8

III c

Anna Holona

9

IV a

Iwona Szwacha

10

IV b

Anna Domaradzka

11

IV c

Anna Brachmańska

12

V a

Magdalena Frejek

13

V b

Gabriela Salamon

14

VI a

Ewa Zaborowska-Kubik

15

VI b

Wioletta Piątek

16

VI c

Brak reprezentacji

Regulamin Rady Rodziców


Data dodania: 2016-09-08 13:39:04
Autor: Zdzisław Plisz


Wyniki ankiet MEN dotyczących oceny stanu przygotowania szkół na przyjęcie pierwszoklasistów,
w tym sześciolatków w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

 


Data dodania: 2014-02-19 20:45:56
Autor: Zdzisław Plisz


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Data dodania: 2015-09-02 10:39:41
Autor: Zdzisław Plisz


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU.

O terminie następnego etapu rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Data dodania: 2015-08-24 14:44:48
Autor: Zdzisław Plisz


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent


Data dodania: 2015-08-11 10:35:33
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2014-02-05 09:25:53
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin korzystania z szafek szkolnych


Data dodania: 2018-04-17 12:42:36
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-02-16 13:58:23
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-01-25 13:28:22
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-01-09 15:47:18
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-01-04 09:03:02
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2018-01-08 14:02:24
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2017-12-04 08:49:42
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2017-12-04 08:47:04
Autor: Zdzisław Plisz


Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1


Data dodania: 2017-11-22 08:42:35
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2014-10-01 10:37:54
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty organizacji wycieczek


Data dodania: 2014-09-17 15:21:56
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie o cenę dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" roku szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2014-08-18 15:54:31
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół wyłonienia najatrakcyjniejszej oferty na dostawę materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do zajęć z zakresu j. angielskiego dla uczniów klasy I szkoły podstawowej wg następującej specyfikacji dla uczniów klasy I szkoły w roku szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2014-08-07 12:53:51
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników dla uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2014-05-27 08:39:00
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie o cenę organizacji wycieczek w projekcie "Lekcja Nieograniczonych Możliwości"


Data dodania: 2013-03-22 15:39:01
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2013-02-22 15:11:35
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2013-02-13 11:15:09
Autor: Zdzisław Plisz


Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę w 2013 r. dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Numer ogłoszenia w BZP: 59334 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca ubezpieczeń uczniów

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Szanowni Państwo,

W związku z dokonanym przez Radę Rodziców wyborem oferty ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej zarekomendowanej przez Kancelarię Brokerską ASPERGO oraz wyborem Generali TU S.A. jako ubezpieczyciela na rok szkolny 2016/2017 poniżej podajemy link do strony, na której rodzice mogą uzyskać wszelkie informacje oraz dokumenty związane z przystąpieniem do ubezpieczenia NNW. Informacja na temat ubezpieczenia podana także zostanie na zebraniach z rodzicami 08.09.2016 r.
o godz. 17.00 w szkole. Dokumenty związane z przystąpieniem do ubezpieczenia NNW można też będzie otrzymać od wychowawców klas na zebraniach.  

www.aspergo.pl/szkolne

Uchwała Rady Rodziców nr 41 dotycząca wyboru ubezpieczyciela uczniów na rok szkolny 2016/2017


Data dodania: 2016-09-06 15:33:34
Autor: Zdzisław Plisz


INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

CZWARTEK 01.09.2016 R.

GODZINA 8.00

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PW KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW – DLA CHĘTNYCH, W JEJ TRAKCIE NAUCZYCIELE NIE SPRAWUJĄ OPIEKI NAD UCZNIAMI.

KLASY II - VI

GODZINA 9.00

SALA PAPIESKA W KOŚCIELE PW KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II-VI, NASTĘPNIE PRZEJŚCIE DO SZKOŁY (DO KLAS) POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW.

KLASY I

GODZINA 10.30

ŚWIETLICA SZKOLNA – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I.


Data dodania: 2016-08-24 22:51:34
Autor: Zdzisław Plisz


REKRUTACJA 2016/2017

Lista kandydatów przyjętych do klasy I w naborze na rok szkolny 2016/2017

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w naborze na rok szkolny 2016/2017

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 16 maja do 23 maja br. (do godz. 15.00).

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

od 30.05.2016r. godz.800
do 11.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

od 30.05.2016r. godz.800

do 01.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty) szkoły podstawowej wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym .

od 02.06.2016r. godz.800
do 03.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.

06.06.2016 r. godz.800

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.

od 30.05.2016r. godz.800
do 12.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

21.06.2016 r. godz.800

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

od 21.06.2016r. godz.800
do 24.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

28.06.2016r. godz. 1500

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.


Data dodania: 2016-05-20 09:44:42
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół wyboru oferty na dostawę instrumentów muzycznych


Data dodania: 2014-10-23 15:23:31
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie ofertowe na dostawę instrumentów muzycznych


Data dodania: 2014-10-13 15:04:27
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty organizacji wycieczek


Data dodania: 2014-10-01 10:31:23
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie o cenę dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" roku szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2014-09-17 15:15:21
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół wyłonienia najatrakcyjniejszej oferty na dostawę materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do zajęć z zakresu j. angielskiego dla uczniów klasy I szkoły podstawowej wg następującej specyfikacji dla uczniów klasy I szkoły w roku szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2014-08-18 15:46:29
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników dla uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2014-08-07 12:44:46
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2016-09-16 08:30:45
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2015-09-11 12:52:04
Autor: Zdzisław Plisz


ZARZĄDZENIE nr 188/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 09.09.2015 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

ZARZĄDZENIE nr 187/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 09.09.2015 roku dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej


Data dodania: 2015-04-15 15:29:55
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 181a/2014/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2015/16


Data dodania: 2014-02-25 09:49:50
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku nr 157/2013/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: Powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2014/15
Data dodania: 2013-09-10 09:58:18
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Zarządzenie dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.


Data dodania: 2012-09-06 13:18:38
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 124/2012/2013 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 123/2012/2013 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.


Data dodania: 2011-09-16 11:34:04
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 111/2011/2012 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 110/2011/2012 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 104/2010/2011 z dnia 07.02.2011 r. dot. ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 102/2010/2011 z dnia 10.01.2011 r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 100/2010/2011 z dnia 29.10.2010 r. dot. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 99/2010/2011 z dnia 28.10.2010 r. dot. unieważnienia Zarządzenie nr 98/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 27.10.2010 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 98/2010/2011 z dnia 27.10.2010 r. dot. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 95a/2010/2011 z dnia 01.09.2010 r. dot. ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej

Aneks nr 5 do Regulaminu Pracy SP 1

Regulamin Pracy


Data dodania: 2014-01-15 17:11:23
Autor: Zdzisław Plisz


Aneks nr 6 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku


Data dodania: 2010-12-16 15:21:58
Autor: Zdzisław Plisz


Aneks nr 3 do Regulaminu Pracy SP 1

SKŁAD RADY RODZICÓW
                      PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA  KORCZAKA W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

L.p.

Klasa

Imię i nazwisko

1

1a

Monika Kowalczyk

2

1b

Łukasz Koziołek

3

1c

Aleksandra Szymańska

2a

Anna Sowa

2b

Brak reprezentacji

6

2c

Dariusz Krok

3a

Stępczyńska Katarzyna

3b

Marzena Saskowska

3c

Anna Brachmańska

10 

4a

Magdalena Frejek

11 

4b

Salomon Gabriela

12 

5a

Magdalena Rostek

13 

5b

Wioletta Piątek

14 

5c

Brak reprezentacji

15 

6a

Magda Szczygieł

16 

6b

Bernadeta Musielak

17 

6c

Maria Grochol

Aktualna polisa ubezpieczeniowa uczniów oraz warunki ubezpieczenia dostępne w sekretariacie szkoły.

Uchwała Prezydium RR w sprawie wyboru ubezpieczyciela w roku szkolnym 2015/2016


Data dodania: 2015-10-26 10:42:30
Autor: Zdzisław Plisz


Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników 2015/2016

Nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016

Zasady i terminy naboru do szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016


Data dodania: 2015-04-20 15:17:18
Autor: Zdzisław Plisz


Informacja dla rodziców dotycząca pracy szkoły w okresie zimowej przerwy świątecznej


Data dodania: 2014-12-16 15:35:53
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie nr 166/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 29.08.2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Zarządzenie nr 167/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 29.08.2014 roku dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej

Szkolny Zestaw Programów nauczania i Wykaz podręczników 2014/2015


Data dodania: 2014-06-17 15:58:10
Autor: Zdzisław Plisz


 Zasady naboru do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015


Data dodania: 2014-02-28 10:08:14
Autor: Zdzisław Plisz


Szkolny Zestaw Programów nauczania 2013-2014

Wykaz podręczników 2013-2014


Data dodania: 2013-09-13 00:22:14
Autor: Zdzisław Plisz


Lista dzieci przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2013/2014


Data dodania: 2013-06-05 15:24:52
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2015-09-07 12:36:25
Autor: Zdzisław Plisz


Załatwianie spraw

 SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek 700 - 1500

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
wtorek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Poniedziałek    11.30 – 14.30
                            15.30 - 16.00       
Wtorek               7.30 – 13.30         
Środa                  7.30 – 14.30               
Czwartek            7.30 – 13.30                                             
Piątek                 7.30 – 11.00.

Konsultacje pedagoga dla rodziców
Poniedziałek         1530  – 1600
Wtorek                     730 – 800

Z pedagogiem szkolnym można się umawiać indywidualnie na konsultacje w innych ustalonych wcześniej terminach.
Numer telefonu do pedagoga szkolnego 32 42 22587 w. 39

BIBLIOTEKA
poniedziałek   8.00 -14.00
wtorek             8.00 -14.00
środa                8.00 -14.00
czwartek         8.00 -14.00
piątek              8.00 -14.00

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek 630 - 1630

HIGIENISTKA SZKOLNA
Poniedziałek  8.00-11.00 (Jałocha Ewa)
Wtorek          8.00 - 15.35 (Mazur Barbara)
Środa            8.00 - 11.00 (Jałocha Ewa)
Czwartek      8.00 - 15.35 (Mazur Barbara)
Piątek           8.00 -11.30 (Jałocha Ewa)

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU 2015/2016    
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

09.09.2015, 17.00 – 18.00 środa

15.10.2015,17.00 – 18.00 czwartek

12.11.2015, 17.00 – 18.00 czwartek

11.12.2015, 17.00 – 18.00 piątek

07.01.2016, 17.00 – 18.00 czwartek

09.03.2016, 17.00 – 18.00 czwartek

12.04.2016, 17.00 – 18.00 wtorek

11.05.2016, 17.00 – 18.00 środa

06.06.2016, 17.00 – 18.00 poniedziałek

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA
OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.  

 

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2015/2016.

1.  09.09.2015 – środa - zebrania rodziców (zebrania trójek klasowych po zebraniach w klasach, uzupełniające wybory ) .

2.  11.12.2015 -piątek-  zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze.

3.  07.01.2016 - czwartek- zebrania rodziców, propozycje ocen, omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach w I półroczu.

4. 11.05.2016  - środa- zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za II półrocze.

5.  06.06.2016 - poniedziałek- zebrania rodziców - propozycje ocen końcoworocznych.

 


Data dodania: 2015-10-26 18:46:57
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka


Data dodania: 2014-02-28 10:18:48
Autor: Zdzisław Plisz


Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2015/2016

Polisa ubezpieczeniowa 2015/2016


Data dodania: 2014-09-02 16:04:28
Autor: Zdzisław Plisz


APELE

l.p. Nazwa imprezy Data, dzień tygodnia Nauczyciel odpowiedzialny
1. Bezpieczna szkoła. Październik, listopad Pedagog, p. Kopel
2.
 
Rybnik – nasze miasto. 26.03.2014, środa Klasy: 4a, 4b,
p. Jędrejek, p. Czech
3. Konstytucja 3 Maja. 30.04.2015,środa p. Reclik

AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2014/2015

l.p.

Nazwa imprezy Data, dzień tygodnia Nauczyciel odpowiedzialny
1.
Pasowanie na ucznia.
01.09.2014,
Nauczyciele klas I,
Rada Uczniowska
2.
 
Dzień Nauczyciela.
14.10.2014,
Rada Uczniowska
p. Gromek, p. Pinoczek
kl. 2b, 3a
3.
 
11 Listopada
 
07.11.2014, piątek
 
p. Kudełko,
p. Wieczorek,kl. 6b
4. Dzień Górnika 04.12.2014, czwartek p.  2a,2c       
5.
 
Jasełka.
 
19.12.2014,piątek
 
p. Bąkowska,p. Tkocz, p. Oleś ,3b
6. Święto Szkoły 16.05.2014, piątek p. Leonarska,
7. Olimpiada z Sercem Kwiecień ostatni tydzień p. Gronik,Leonarska
8.
 
Konkurs Wiedzy Pożarniczej listopad 2014
 
p. Gawliczek-Krząkała       
p. Dworowy
9. Konkurs  Historyczny   p. Reclik
10.
 
Pasowanie na czytelnika dla kl.2 wrzesień 2014
 
p. Dworowy
11.
 
Dzień Sportu
 
Ostatni tydzień zajęć dydatycznych Nauczyciele w-f,
Wychowawcy klas
12.
 
„Mam talent do żartu”
p. Kolarczyk
13. Merry Christmas 10.12.2013, środa p. Rożek, p. Kolarczyk
14.
 
Zakończenie roku szkolnego- dla klas VI. 27.06.2014, piątek
 
p. Leonarska, p. Reclik, p. Łuc,
kl.5a,5b,5c,

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2014/2015.

1.  09.09.2014 - wtorek - zebrania rodziców

2.  18.12.2014 - czwartek - zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze

3.  12.01.2015 - poniedziałek - zebrania rodziców, propozycje ocen, omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach w I półroczu

4. 14.05.2015 - czwartek - zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze

5.  08.06.2015 - poniedziałek - zebrania rodziców - propozycje ocen końcoworocznych

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU 2014/2015    
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

09.09.2014,
17.00 – 18.00 czwartek

16.10.2014,17.00
– 18.00 czwartek

19.11.2014,
17.00 – 18.00 środa

18.12.2014,
17.00 – 18.00 czwartek

12.01.2015,
17.00 – 18.00 poniedziałek

11.03.2015,
17.00 – 18.00 wtorek

15.04.2015,
17.00 – 18.00 środa

14.05.2015,
17.00 – 18.00 czwartek

08.06.2015,
17.00 – 18.00 poniedziałek

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.  

 


Data dodania: 2014-02-04 13:49:10
Autor: Zdzisław Plisz


Konsultacje nauczycieli SP 1 dla rodziców w II półroczu roku szkolnego 2013/2014

 

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

1.

27.02.2014 r.

czwartek

1700-1800

Pokój nauczycielski

2.

18.03.2014 r.

wtorek

1700-1800

Pokój nauczycielski

3.

09.04.2014 r.

środa

1700-1800

Pokój nauczycielski

4.

14.05.2014 r.

środa

1700-1800

Pokój nauczycielski

5.

09.06.2014 r.

poniedziałek

1700-1800

Pokój nauczycielski

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.  


Data dodania: 2013-09-13 00:41:51
Autor: Zdzisław Plisz


SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek 700 - 1500

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
poniedziałek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Poniedziałek              1130 –  1430
Wtorek                         745  –  1330      
Środa                            745  –  1400   
Czwartek                     745     1330                                                
Piątek                           745  –  1100        

BIBLIOTEKA
poniedziałek  8.00 – 14.00
wtorek            8.00 – 14.00
środa               8.00 – 14.00
czwartek        8.00 – 14.00
piątek              8.00 – 14.00

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek 630 - 1630

HIGIENISTKA SZKOLNA
Poniedziałek  8.00-11.00 (Jałocha Ewa)
Wtorek          8.00 - 14.30 ( Czarnecka - Główczyńska Aniela)
Środa            8.00 - 14.30 ( Czarnecka - Główczyńska Aniela)
Czwartek      8.00 - 14.30 ( Czarnecka - Główczyńska Aniela)
Piątek           8.00 -11.30 ( Koszyk Danuta)


Data dodania: 2014-02-13 10:19:55
Autor: Zdzisław Plisz


Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1


Data dodania: 2012-11-26 11:49:08
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2013-09-18 08:59:11
Autor: Zdzisław Plisz


ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH
W dniu 12 czerwca (środa) o godz. 17.30 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się zebranie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych.


Data dodania: 2013-06-06 13:02:40
Autor: Zdzisław Plisz


Informacja dotycząca naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2013/1014

Wykaz podręczników 2012-2013

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2012-2013


Data dodania: 2012-06-12 17:25:03
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 108/2010/2011 z dnia 01.05.2011 r. w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu HACCP.


Data dodania: 2011-03-31 08:20:26
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 107/2010/2011 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS


Data dodania: 2012-01-05 15:28:19
Autor: Zdzisław Plisz


Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka


Data dodania: 2012-01-05 14:34:52
Autor: Zdzisław Plisz


Harmonogram czynności związanych z naborem elektronicznym do klas I

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców - 21.05.2012 godz. 9.00

Wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców - od 21.05.2012 godz. 9.00 do 15.06.2012 godz. 13.00

Zakończenie etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców - 15.06.2012 godz. 13.00

 


Data dodania: 2012-06-12 17:53:10
Autor: Zdzisław Plisz


SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek    700 - 1500

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
poniedziałek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
poniedziałek     1330 – 1545
wtorek               730 - 1215
środa                 900 - 1415
czwartek            730 – 1530
piątek                 845 - 1230

KONSULTACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO DLA RODZICÓW
poniedziałek      1500 - 1530
wtorek                900 – 930
piątek               1000 - 1030

BIBLIOTEKA
poniedziałek       745 – 1400
wtorek               745 – 1400
środa                 745 – 1400
czwartek            745 – 1400
piątek                745 – 1330

ŚWIETLICA SZKOLNA  
poniedziałek - piątek  700 - 1600
GODZINY PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLICY

HIGIENISTKA SZKOLNA
poniedziałek      730 – 1000         (p. D. Adamczyk)   
wtorek               730 – 1530         (p. D. Adamczyk)
środa                 730 - 1030          (p. M. Bażan)
czwartek          1200 – 1600         (p. D. Adamczyk)
piątek                730 - 1530          (p. D. Adamczyk)


Data dodania: 2012-09-14 10:32:50
Autor: Zdzisław Plisz


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka przyjmuje zapisy uczniów na przyszły rok szkolny 2011/2012.


Data dodania: 2010-12-19 19:28:10
Autor: Zdzisław Plisz


SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek    700 - 1500

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
poniedziałek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
poniedziałek     1330 – 1545
wtorek               730 - 1215
środa                 900 - 1415
czwartek            730 – 1530
piątek                 845 - 1230

KONSULTACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO DLA RODZICÓW
poniedziałek      1500 - 1530
wtorek                900 – 930
piątek               1000 - 1030

BIBLIOTEKA
poniedziałek       745 – 1400
wtorek               745 – 1400
środa                 745 – 1400
czwartek            745 – 1400
piątek                745 – 1330

ŚWIETLICA SZKOLNA  
poniedziałek - piątek  700 - 1600
GODZINY PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLICY

HIGIENISTKA SZKOLNA
poniedziałek      800 – 1210          (p. E. Jałocha)   
                      
1210 – 1530          (p. M. Bażan)
wtorek              730 – 1230          (p. M. Bażan)
środa                730 - 1100          (p. J. Gaszka)
czwartek          730 – 1530          (p. M. Bażan)


Data dodania: 2011-09-16 10:53:28
Autor: Zdzisław Plisz


Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka


Data dodania: 2011-01-28 04:30:05
Autor: Zdzisław Plisz


SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek    700 - 1500

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
poniedziałek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
poniedziałek     1245 - 1530
wtorek                730 - 1200
środa                1130 - 1530
czwartek             815 - 1600
piątek                  730 - 1330

KONSULTACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO DLA RODZICÓW
wtorek               730 -   800
czwartek          1515 - 1600
piątek                 730 - 1330

BIBLIOTEKA
poniedziałek       730 - 1430
wtorek                800 - 1430
środa                  800 - 1430
czwartek             730 - 1430
piątek                  730 - 1430

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek  700 - 1600
GODZINY PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLICY

HIGIENISTKA SZKOLNA
poniedziałek    800 - 1530
wtorek             800 - 1200
środa               800 - 1100
czwartek        1110 - 1540


Data dodania: 2010-12-15 14:19:49
Autor: Zdzisław Plisz