Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 95a/2010/2011 z dnia 01.09.2010 r. dot. ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej

PDF (122 KB)

ZARZĄDZENIE 95a2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 96/2010/2011 z dnia 08.09.2010 r. dot. zabezpieczenia terenu szkoły w sąsiedztwie nowooddanej
do użytku ulicy Chrobrego

PDF (160 KB)

ZARZĄDZENIE 96/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 97/2010/2011 z dnia 01.10.2010 r. dot. przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej w ramach czynności likwidacyjnych zakładu budżetowego

PDF (184 KB)

ZARZĄDZENIE 97/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 98/2010/2011 z dnia 27.10.2010 r. dot. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (128 KB)

ZARZĄDZENIE 98/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 99/2010/2011 z dnia 28.10.2010 r. dot. unieważnienia Zarządzenie nr 98/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 27.10.2010 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (121 KB)

ZARZĄDZENIE 99/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 100/2010/2011 z dnia 29.10.2010 r. dot. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (128 KB)

ZARZĄDZENIE 100/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 101/2010/2011 z dnia 08.12.2010 r. dot. organizacji pracy szkoły w okresie obfitych opadów śniegu

PDF (116 KB)

ZARZĄDZENIE 101/2010/2011Data dodania: 2010-12-15 12:27:21
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 102/2010/2011 z dnia 10.01.2011 r.

PDF (173 KB)

ZARZĄDZENIE 102/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 103/2010/2011 z dnia 13.01.2011 r. dot. Regulaminu BHP

PDF (216 KB)

ZARZĄDZENIE 103/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 104/2010/2011 z dnia 07.02.2011 r. dot. ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.

PDF (121 KB)

ZARZĄDZENIE 104/2010/2011Data dodania: 2011-02-07 13:58:43
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 108/2010/2011 z dnia 01.05.2011 r. w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu HACCP.

PDF (129 KB)

ZARZĄDZENIE 108/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 109/2011/2012 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

PDF (129 KB)

ZARZĄDZENIE 109/2011/2012


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 110/2011/2012 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (128 KB)

ZARZĄDZENIE 110/2011/2012


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 111/2011/2012 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.

PDF (121 KB)

ZARZĄDZENIE 111/2011/2012Data dodania: 2011-09-16 11:34:04
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 123/2012/2013 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.

PDF (121 KB)

ZARZĄDZENIE 123/2012/2013


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 124/2012/2013 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (128 KB)

ZARZĄDZENIE 124/2012/2013Data dodania: 2012-09-06 13:18:38
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami , emerytami i rencistami szkoły

PDF (230 KB)

Zarządzenie w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami , emerytami i rencistami szkoły


Zarządzenie w sprawie procedury przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz innych sprawozdań w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.

PDF (323 KB)

Zarządzenie w sprawie procedury przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz innych sprawozdań w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.


Zarządzenie w sprawie wyniku kontroli UKS w Katowicach.

PDF (142 KB)

Zarządzenie w sprawie wyniku kontroli UKS w Katowicach.Data dodania: 2013-05-20 09:54:54
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.

PDF (109 KB)

Zarządzenie dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.


Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (146 KB)

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1Data dodania: 2013-09-10 09:58:18
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku nr 157/2013/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: Powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2014/15PDF (176 KB)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku nr 157/2013/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: Powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2014/15Data dodania: 2014-02-25 09:49:50
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 181a/2014/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2015/16

PDF (217 KB)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 181a/2014/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2015/16Data dodania: 2015-04-15 15:29:55
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 185/2014/2015 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.

PDF (529 KB)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 185/2014/2015 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.Data dodania: 2015-08-11 10:45:05
Autor: Zdzisław Plisz


ZARZĄDZENIE nr 187/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 09.09.2015 roku dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej

PDF (198 KB)

ZARZĄDZENIE nr 187/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 09.09.2015 roku dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej


ZARZĄDZENIE nr 188/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 09.09.2015 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (214 KB)

ZARZĄDZENIE nr 188/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 09.09.2015 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1Data dodania: 2015-09-11 12:52:04
Autor: Zdzisław Plisz