Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (240 KB)

Zarządzenie nr 235/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej nr 1


ZARZĄDZENIA STARSZE

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 96/2010/2011 z dnia 08.09.2010 r. dot. zabezpieczenia terenu szkoły w sąsiedztwie nowooddanej
do użytku ulicy Chrobrego

PDF (160 KB)

ZARZĄDZENIE 96/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 97/2010/2011 z dnia 01.10.2010 r. dot. przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej w ramach czynności likwidacyjnych zakładu budżetowego

PDF (184 KB)

ZARZĄDZENIE 97/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 101/2010/2011 z dnia 08.12.2010 r. dot. organizacji pracy szkoły w okresie obfitych opadów śniegu

PDF (116 KB)

ZARZĄDZENIE 101/2010/2011Data dodania: 2010-12-15 12:27:21
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 103/2010/2011 z dnia 13.01.2011 r. dot. Regulaminu BHP

PDF (216 KB)

ZARZĄDZENIE 103/2010/2011Data dodania: 2011-02-07 13:58:43
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 108/2010/2011 z dnia 01.05.2011 r. w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu HACCP.

PDF (129 KB)

ZARZĄDZENIE 108/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 109/2011/2012 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

PDF (129 KB)

ZARZĄDZENIE 109/2011/2012


Zarządzenie w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami , emerytami i rencistami szkoły

PDF (230 KB)

Zarządzenie w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami , emerytami i rencistami szkoły


Zarządzenie w sprawie procedury przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz innych sprawozdań w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.

PDF (323 KB)

Zarządzenie w sprawie procedury przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz innych sprawozdań w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.


Zarządzenie w sprawie wyniku kontroli UKS w Katowicach.

PDF (142 KB)

Zarządzenie w sprawie wyniku kontroli UKS w Katowicach.Data dodania: 2013-05-20 09:54:54
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 185/2014/2015 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.

PDF (529 KB)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 185/2014/2015 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.Data dodania: 2015-08-11 10:45:05
Autor: Zdzisław Plisz