Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (196 KB)

ZARZĄDZENIE nr 264a/2018/2019 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 03.09.2018 r. w sprawie: ustalenia terminów podziału na półrocza roku szkolnego 2018/2019.


PDF (209 KB)

ZARZĄDZENIE nr 264/2018/2019 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 03.09.2018 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1


PDF (239 KB)

Zarządzenie nr 263/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej nr 1


PDF (188 KB)

ZARZĄDZENIE nr 262/2018/2019 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 03.09.2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


ZARZĄDZENIA STARSZE

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 96/2010/2011 z dnia 08.09.2010 r. dot. zabezpieczenia terenu szkoły w sąsiedztwie nowooddanej
do użytku ulicy Chrobrego

PDF (160 KB)

ZARZĄDZENIE 96/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 101/2010/2011 z dnia 08.12.2010 r. dot. organizacji pracy szkoły w okresie obfitych opadów śniegu

PDF (116 KB)

ZARZĄDZENIE 101/2010/2011Data dodania: 2010-12-15 12:27:21
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 103/2010/2011 z dnia 13.01.2011 r. dot. Regulaminu BHP

PDF (216 KB)

ZARZĄDZENIE 103/2010/2011Data dodania: 2011-02-07 13:58:43
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 109/2011/2012 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

PDF (129 KB)

ZARZĄDZENIE 109/2011/2012


Zarządzenie w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami , emerytami i rencistami szkoły

PDF (230 KB)

Zarządzenie w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami , emerytami i rencistami szkoły


Zarządzenie w sprawie procedury przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz innych sprawozdań w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.

PDF (323 KB)

Zarządzenie w sprawie procedury przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz innych sprawozdań w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.


Zarządzenie w sprawie wyniku kontroli UKS w Katowicach.

PDF (142 KB)

Zarządzenie w sprawie wyniku kontroli UKS w Katowicach.Data dodania: 2013-05-20 09:54:54
Autor: Zdzisław Plisz