Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi

W wyniku badania rynku, zgodnie z procedurami przyjętymi w jednostce do przeprowadzenia szkolenia  pracowników w  zakresie udzielania pierwszej  pomocy,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku wybrano firmę: SatMed First Aid Mateusz Satława. O wyborze zadecydowały kryteria określone w zapytaniu ofertowym: zaoferowana forma i program szkolenia, sposób udokumentowania, terminy szkolenia, miejsce szkolenia oraz zaoferowana cena w kwocie 1875,00 PLN.  


Data dodania: 2019-01-23 15:09:24
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (379 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocyData dodania: 2019-01-07 13:04:29
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (293 KB)

Protokół wyboru oferty w zakresie medycyny pracyData dodania: 2018-12-17 13:33:53
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (300 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracyData dodania: 2018-12-03 13:37:12
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (280 KB)

Organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza KorczakaData dodania: 2018-09-18 12:25:22
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (280 KB)

Organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza KorczakaData dodania: 2018-09-28 12:28:57
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (400 KB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza KorczakaData dodania: 2018-05-09 12:40:47
Autor: Zdzisław Plisz


Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryterium oceny ofert wybrano ofertę :  "AR-BUD" Arkadiusz Wojaczek

Data dodania: 2018-06-12 08:38:02
Autor: Zdzisław Plisz