Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi
PDF (223 KB)

Wyniki z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia o wartości poniżej 30000 euroData dodania: 2020-01-03 19:14:40
Autor: Justyna Snopek


Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

PDF (347 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

PDF (361 KB)

Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Zestawienia asortymentu - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

PDF (410 KB)

Zestawienie asortymentu - zadanie 1


PDF (375 KB)

Zestawienie asortymentu - zadanie 2


PDF (330 KB)

Zestawienie asortymentu - zadanie 3


PDF (329 KB)

Zestawienie asortymentu - zadanie 4


Formularz ofertowy - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

DOCX (30 KB)

Formularz ofertowy


 Oświadczenie wykonawcy do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

DOCX (24 KB)

Oświadczenie


Projekty umów do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

DOC (73 KB)

Projekt umowy - zadanie 1


DOC (72 KB)

Projekt umowy - zadanie 2


DOC (73 KB)

Projekt umowy - zadanie 3


DOC (73 KB)

Projekt umowy - zadanie 4Data dodania: 2019-12-23 14:33:50
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (387 KB)

Rozstrzygnięcie w zakresie spotkania integracyjnego pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia


PDF (284 KB)

Zapytanie ofertowe - spotkanie integracyjne pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia Data dodania: 2019-11-05 08:10:15
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (330 KB)

Rozstrzygnięcie w zakresie świadczenia usług medycznych medycyny pracy


PDF (888 KB)

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy


PDF (450 KB)

Rozstrzygnięcie w zakresie dostawy odzieży ochronnej


PDF (632 KB)

Zapytanie ofertowe - dostawa odzieży ochronnejData dodania: 2019-10-22 14:22:11
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (223 KB)

Wyniki z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia o wartości poniżej 30000 euroData dodania: 2019-09-02 15:46:58
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (339 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


PDF (348 KB)

Zapytanie ofertowe do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Zestawienie asortymentu

DOCX (58 KB)

Zadanie 1


DOCX (104 KB)

Zadanie 2


DOCX (99 KB)

Zadanie 3


DOCX (99 KB)

Zadanie 4


DOCX (30 KB)

Formularz ofertowy do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

 


DOCX (24 KB)

Oświadczenie wykonawcy do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Projekty umów do zamówienia o wartości poniżej 30000 euro - Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

DOCX (21 KB)

Dostawa różnych artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz dań gotowych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


DOCX (21 KB)

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i mrożonek na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


DOCX (21 KB)

Zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


DOCX (21 KB)

Zakup i sukcesywna dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w RybnikuData dodania: 2019-08-28 16:00:06
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (224 KB)

Ogłoszenie o wyborze


PDF (344 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro. Dostawa artykułów spożywczych.


PDF (272 KB)

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.


DOCX (72 KB)

Formularz asortymentowo-cenowy


DOCX (25 KB)

Formularz ofertowy


DOCX (22 KB)

Oświadczenie wykonawcy


DOCX (24 KB)

Wzór umowyData dodania: 2019-04-04 12:41:21
Autor: Zdzisław Plisz


W wyniku badania rynku, zgodnie z procedurami przyjętymi w jednostce do przeprowadzenia szkolenia  pracowników w  zakresie udzielania pierwszej  pomocy,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku wybrano firmę: SatMed First Aid Mateusz Satława. O wyborze zadecydowały kryteria określone w zapytaniu ofertowym: zaoferowana forma i program szkolenia, sposób udokumentowania, terminy szkolenia, miejsce szkolenia oraz zaoferowana cena w kwocie 1875,00 PLN.  


Data dodania: 2019-01-23 15:09:24
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (379 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocyData dodania: 2019-01-07 13:04:29
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (293 KB)

Protokół wyboru oferty w zakresie medycyny pracyData dodania: 2018-12-17 13:33:53
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (300 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracyData dodania: 2018-12-03 13:37:12
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (280 KB)

Organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza KorczakaData dodania: 2018-09-18 12:25:22
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (280 KB)

Organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza KorczakaData dodania: 2018-09-28 12:28:57
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (400 KB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza KorczakaData dodania: 2018-05-09 12:40:47
Autor: Zdzisław Plisz


Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryterium oceny ofert wybrano ofertę :  "AR-BUD" Arkadiusz Wojaczek

Data dodania: 2018-06-12 08:38:02
Autor: Zdzisław Plisz