Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy

Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2013-02-28 16:26:23Zdzisław PliszNowelizacja regulaminu ZFŚS obowiązująca od 12.03.2013 r.
2016-01-20 15:37:20Zdzisław PliszAneks nr 1 do regulaminu ZFŚS obowiązujący od 16.12.2015 r.
2018-07-04 12:36:49Zdzisław PliszZmiany w zapisach RSU oraz Regulaminu Przyznawania KMU
2018-07-10 15:04:02Zdzisław PliszNowelizacja Regulaminu Wycieczek Szkolnych
2018-07-10 15:18:18Zdzisław PliszNowelizacja Procedury wyróżnienia uczniów szkoły dyplomem Najlepszy z najlepszych (ARCHIWUM)
2018-08-10 14:25:56Zdzisław PliszNowelizacja Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
2019-01-01 11:25:35Zdzisław PliszAneks nr 1 do Regulaminu Refundacji Zakupu Urządzeń Korygujących Wzrok
2019-05-09 11:00:33Zdzisław PliszNowelizacja Wewnątrzszkolnej Procedury Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
2019-09-02 13:04:39Zdzisław PliszNowelizacja Procedury wyróżnienia uczniów szkoły dyplomem Najlepszy z najlepszych
2019-09-03 12:11:21Zdzisław PliszNowelizacja Regulaminu Świetlicy obowiązującego od 01.09.2019 r.
2019-09-03 12:15:32Zdzisław PliszNowelizacja Regulaminu dziennika elektronicznego obowiązującego od 01.09.2019 r.
2019-09-03 12:17:35Zdzisław PliszNowelizacja Procedury wyróżnienia uczniów szkoły dyplomem Najlepszy z najlepszych obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
2019-10-23 11:35:21Zdzisław PliszNowelizacja procedury postępowania w razie wypadku ucznia w szkole z dnia 20.09.2019 roku
2019-12-02 11:12:47Zdzisław PliszOpracowanie tekstu jednolitego regulaminu Samorządu Uczniowskiego i regulaminu Korczakowskiego Medalu Uśmiechu

PDF (253 KB)

Procedura w razie wypadku dziecka w szkole


DOCX (13 KB)

Zawiadomienie o wypadku


DOCX (13 KB)

Zawiadomienie o pozyskaniu informacji - świadek


DOCX (12 KB)

Pozyskanie informacji - świadek


DOCX (13 KB)

Zawiadomienie o pozyskaniu informacji - poszkodowany


DOCX (12 KB)

Pozyskanie informacji - poszkodowany


PDF (25 KB)

Protokół powypadkowy


PDF (21 KB)

Rejestr wypadków


PDF (3 004 KB)

Regulamin Świetlicy Szkolnej


PDF (517 KB)

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacjąData dodania: 2019-09-03 12:09:42
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (603 KB)

Wewnątrzszkolna Procedura Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli  w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w RybnikuData dodania: 2019-05-09 11:03:45
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (376 KB)

Zarządzenie nr 231 dotyczące aneksu nr 1 do Regulaminu Refundacji Zakupu Urządzeń Korygujących WzrokData dodania: 2019-01-01 11:24:54
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin refundacji zakupu urządzeń korygujących wzrok dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

PDF (401 KB)

Regulamin refundacji zakupu urządzeń korygujących wzrok dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranoweData dodania: 2015-03-17 10:36:48
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (211 KB)

ZARZĄDZENIE nr 268/2018/2019 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 05.11.2018 r. w sprawie: Regulaminu Premiowania Pracowników Administracji i Obsługi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w RybnikuData dodania: 2018-12-20 14:12:02
Autor: Zdzisław Plisz


Instrukcja dochodzenia należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych


Data dodania: 2018-12-12 12:49:03
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (216 KB)

ZARZĄDZENIE nr 265/2018/2019 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 11.09.2018 r. w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 1 w Rybniku znajdującej się na obszarze podwyższonego stężenia pyłów powietrza.


PDF (393 KB)

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędniczeData dodania: 2018-08-10 14:27:05
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (898 KB)

Regulamin Wycieczek SzkolnychData dodania: 2018-07-10 15:22:59
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (296 KB)

Procedura ubiegania się o Kartę RowerowąData dodania: 2018-07-04 12:57:46
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (318 KB)

Regulamin korzystania z szafek szkolnychData dodania: 2018-05-17 13:12:56
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (589 KB)

Wewnątrzszkolna procedura dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieliData dodania: 2018-04-23 14:17:59
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (281 KB)

Zarządzenie nr 249/2017/2018 z dnia 2018-01-25 w sprawie Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej


PDF (283 KB)

PROCEDURA UDZELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU


DOC (128 KB)

Załącznik nr 1  do Procedury UiOPPP - KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJData dodania: 2018-02-12 15:26:38
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (342 KB)

Regulamin dziennika elektronicznegoData dodania: 2017-10-17 09:23:32
Autor: Zdzisław Plisz


Procedury związane z bezpieczeństwem informacji

PDF (960 KB)

PDF (204 KB)

Procedura wyróżnienia dyplomem „Najlepszy z najlepszych” uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

PDF (434 KB)

Procedura wyróżnienia dyplomem „Najlepszy z najlepszych” uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

PDF (362 KB)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin przyznawania „ Korczakowskiego Medalu Uśmiechu” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku (Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku).

PDF (114 KB)

Regulamin przyznawania „ Korczakowskiego Medalu Uśmiechu”Data dodania: 2019-12-02 11:09:26
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin Pracy

PDF (195 KB)

Zarządzenie nr 218a/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 01.09.2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.


PDF (811 KB)

Regulamin PracyData dodania: 2016-09-01 18:15:42
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin Rady Pedagogicznej

PDF (250 KB)

Regulamin Rady PedagogicznejData dodania: 2010-12-21 14:19:54
Autor: Zdzisław Plisz


Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS

PDF (1 835 KB)

Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS


Regulamin ZFŚS

PDF (4 287 KB)

Regulamin ZFŚSData dodania: 2013-02-28 16:16:36
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej.

PDF (230 KB)

Zarządzenie dot. sposobu przyznawania pomocy zdrowotnejData dodania: 2013-06-05 15:13:08
Autor: Zdzisław Plisz


Procedura naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.

PDF (529 KB)

Procedura naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.Data dodania: 2015-08-11 10:48:30
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin Rady Rodziców

PDF (1 102 KB)

Regulamin Rady RodzicówData dodania: 2016-03-11 12:28:57
Autor: Zdzisław Plisz