Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy
PDF (281 KB)

Zarządzenie nr 249/2017/2018 z dnia 2018-01-25 w sprawie Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej


PDF (283 KB)

PROCEDURA UDZELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU


DOC (113 KB)

Załącznik nr 1  do Procedury UiOPPP - KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJData dodania: 2018-02-12 15:26:38
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (339 KB)

Regulamin dziennika elektronicznegoData dodania: 2017-10-17 09:23:32
Autor: Zdzisław Plisz


Procedury związane z bezpieczeństwem informacji

PDF (960 KB)

PDF (204 KB)

Procedura wyróżnienia dyplomem „Najlepszy z najlepszych” uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

PDF (435 KB)

Procedura wyróżnienia dyplomem „Najlepszy z najlepszych” uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


Regulamin wycieczek szkolnych

PDF (1 061 KB)

Regulamin wycieczek szkolnych


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

PDF (362 KB)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin przyznawania „ Korczakowskiego Medalu Uśmiechu” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku (Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku).

PDF (114 KB)

Regulamin przyznawania „ Korczakowskiego Medalu Uśmiechu”Data dodania: 2016-12-20 18:07:35
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin Pracy

PDF (195 KB)

Zarządzenie nr 218a/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 01.09.2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.


PDF (811 KB)

Regulamin PracyData dodania: 2016-09-01 18:15:42
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin Rady Pedagogicznej

PDF (250 KB)

Regulamin Rady PedagogicznejData dodania: 2010-12-21 14:19:54
Autor: Zdzisław Plisz


Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS

PDF (1 835 KB)

Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS


Regulamin ZFŚS

PDF (4 287 KB)

Regulamin ZFŚSRejestr zmian:
CzasAutorOpis
2013-02-28 16:26:23Zdzisław PliszNowelizacja regulaminu ZFŚS obowiązująca od 12.03.2013 r.
2016-01-20 15:37:20Zdzisław PliszAneks nr 1 do regulaminu ZFŚS obowiązujący od 16.12.2015 r.


Data dodania: 2013-02-28 16:16:36
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej.

PDF (230 KB)

Zarządzenie dot. sposobu przyznawania pomocy zdrowotnejData dodania: 2013-06-05 15:13:08
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin korzystania z szafek szkolnych

PDF (434 KB)

Regulamin korzystania z szafek szkolnychData dodania: 2014-02-05 09:25:53
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin refundacji zakupu urządzeń korygujących wzrok dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

PDF (401 KB)

Regulamin refundacji zakupu urządzeń korygujących wzrok dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranoweData dodania: 2015-03-17 10:36:48
Autor: Zdzisław Plisz


Procedura naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.

PDF (529 KB)

Procedura naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.Data dodania: 2015-08-11 10:48:30
Autor: Zdzisław Plisz


Regulamin Rady Rodziców

PDF (1 102 KB)

Regulamin Rady RodzicówData dodania: 2016-03-11 12:28:57
Autor: Zdzisław Plisz