Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum
PDF (240 KB)

Zarządzenie nr 235/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej nr 1


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 108/2010/2011 z dnia 01.05.2011 r. w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu HACCP.

PDF (129 KB)

ZARZĄDZENIE 108/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 97/2010/2011 z dnia 01.10.2010 r. dot. przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej w ramach czynności likwidacyjnych zakładu budżetowego

PDF (184 KB)

ZARZĄDZENIE 97/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 185/2014/2015 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.

PDF (529 KB)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 185/2014/2015 w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.Data dodania: 2015-08-11 10:45:05
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2017-09-14 10:09:21
Autor: Zdzisław Plisz


Załatwianie spraw

 SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek 730 - 1530

NOWA ORGANIZACJA PRZERW LEKCYJNYCH:

  1. 1.      8:45-8:55
  2. 2.      9:40-9:50
  3. 3.      10:35-10:45
  4. 4.      11:30-11:50
  5. 5.      12:35-12:55
  6. 6.      13:40-13:50
  7. 7.      14:35-14:45
  8. 8.      15:50-15:40

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
wtorek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Poniedziałek     11.00 – 16.00      
Wtorek               8.00 – 14.00        
Środa                  9.45 – 14.45               
Czwartek           7.30 – 12.30                                             
Piątek                 8.00 – 11.00

Konsultacje pedagoga dla rodziców
Poniedziałek          1530  –  1600
Czwartek               730 – 800

Z pedagogiem szkolnym można się umawiać indywidualnie na konsultacje w innych ustalonych wcześniej terminach.
Numer telefonu do pedagoga szkolnego 32 42 22587 w. 33

BIBLIOTEKA
poniedziałek   8.45 -14.45
wtorek             8.45 -14.45
środa               8.45 -14.45
czwartek         8.45 -14.45
piątek              8.45 -14.45

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek 630 - 1630

HIGIENISTKA SZKOLNA
Poniedziałek  8.00-11.00 (Koszyk Danuta)
Wtorek          8.00 - 15.35 (Mazur Barbara)
Środa             8.00 - 11.00 (Koszyk Danuta)
Czwartek      8.00 - 15.35 (Mazur Barbara)
Piątek            8.00 -10.00 (Koszyk Danuta)

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU 2017/2018    
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

12.09.2017 –wtorek

16.10 2017 – poniedziałek

21.11.2017 – wtorek

13.12.2017 – wtorek

03.01.2018 – środa

22.02.2018 – czwartek

12.03.2018 – poniedziałek

25.04.2018 – środa

10.05.2018 – czwartek

04.06.2018      - poniedziałek

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2017/2018.
 
1.  12.09.2017 - wtorek- zebrania rodziców (zebrania trójek klasowych po zebraniach w klasach, uzupełniające wybory ) .

2.  12.12.2017 -wtorek- zebrania rodziców uczniów zagrożonych.

3.  03.01.2018- środa- zebrania rodziców, propozycje ocen.

4. 10. 05.2018 - czwartek- zebrania rodziców uczniów zagrożonych.

5. 04.06.2018 - poniedziałek- zebrania rodziców - propozycje ocen końcoworocznych.

AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2017/2018

 

 

 

 

l.p.

Nazwa imprezy

Data, dzień tygodnia

Nauczyciel odpowiedzialny

1.

PASOWANIE NA UCZNIA.

4 września 2017

NAUCZYCIELE KLAS I SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2.

DZIEŃ NAUCZYCIELA.

13.10.2017 - piątek

SAMORZĄD UCZNIOW.
P.PADUSZEK – KÓŁKO
P. PUKOWIEC – KÓŁKO
P. KOLARCZYK - KÓŁKO

3.

11 LISTOPADA

10.11.2017 piątek

P.WIECZOREK
P. KUDEŁKO
P.H. SZWEDA

4.

DZIEŃ GÓRNIKA.

04.12.2017, poniedziałek

P.WOJTAS-PLISZ
P.CHROBOK
P.BŁOŃSKA-JUZEK

5.

JASEŁKA.

22.12.2017czwartek

P.BĄKOWSKA
P.KONSEK
P. ROŻEK

6.

 ŚWIĘTO SZKOŁY

20.06.2018 środa

P.MALARA
P. KULA
P. ZINKOWSKA
P.GÓRECKA
P.CHRAPKIEWICZ

7.

OLIMPIADA Z SERCEM.

II połowa listopada 2017

P. GRONIK
P.LEONARSKA

8.

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ.

marzec/kwiecień 2018

P.KRZĄKAŁA
P.DWOROWY
P.BUJOCZEK

9.

KONKURS  HISTORYCZNY

II połowa kwietnia

P. RECLIK

10.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA DLA KL.2

październik 2017

P. DWOROWY

14.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.

22.06.2018, PIĄTEK

SAMORZĄ DUCZNIOW.
P.CZECH z 7b,
P. ŁAPETA,
P. PADUSZEK z 7c,
P. PUKOWIEC

APELE

 

 

 

 

l.p.

Nazwa imprezy

Data, dzień tygodnia

Nauczyciel odpowiedzialny

1.

BEZPIECZNA SZKOŁA.

LISTOPAD

 P. KOPEL

2.

RYBNIK – NASZE MIASTO.

26.03.2018, PONIEDDZIAŁEK

P. RECLIK

3.

KONSTYTUCJA 3 MAJA.

02.05.2018, piątek

P. JĘDREJEK

4.

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30.11.2018, czwartek

P. ŁUC, P. ŁAPETA,
P. GÓRECKA

 Rodzicu! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń !

PDF (135 KB)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Szkolny Zestaw Podręczników w roku szkolnym 2017/2018

PDF (331 KB)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania


PDF (238 KB)

Szkolny Zestaw Podręczników


Rekrutacja 2017/2018

PDF (53 KB)

Lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - Ogólnodostępna


PDF (47 KB)

Lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - Integracyjna


PDF (52 KB)

Lista kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - Ogólnodostępna


PDF (48 KB)

Lista kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - IntegracyjnaData dodania: 2017-05-25 08:07:34
Autor: Zdzisław Plisz


Rekrutacja 2017/2018

Rozpoczęcie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas I w szkołach podstawowych.

25 kwietnia została uruchomiona pod adresem: https://rybnik.elemento.pl

strona internetowa dla rodziców kandydatów rekrutujących się do klas I w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Rybnik.

Rekrutacja trwa do 12 maja br. do godz. 15:00.”


Data dodania: 2017-04-26 09:59:03
Autor: Zdzisław Plisz


RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYBRANA 08.09.2016 R.

L.P.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

1

I a

Ewa Kotzur

2

I b

Patrycja Woźnikowska - Kula

3

II a

Jadwiga Hellmann

4

II b

Maja Koziołek

5

II c

Aleksandra Szymańska

6

III a

Beata Nawrocka

7

III b

Anna Kiermaszek

8

III c

Anna Holona

9

IV a

Iwona Szwacha

10

IV b

Anna Domaradzka

11

IV c

Anna Brachmańska

12

V a

Magdalena Frejek

13

V b

Gabriela Salamon

14

VI a

Ewa Zaborowska-Kubik

15

VI b

Wioletta Piątek

16

VI c

Brak reprezentacji

Regulamin Rady Rodziców


Data dodania: 2016-09-08 13:39:04
Autor: Zdzisław Plisz


Wyniki ankiet MEN dotyczących oceny stanu przygotowania szkół na przyjęcie pierwszoklasistów,
w tym sześciolatków w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

 

PDF (410 KB)

Wyniki ankiet MEN - ankieta Dyrektora szkoły


PDF (425 KB)

Wyniki ankiet MEN - ankieta Rady RodzicówData dodania: 2014-02-19 20:45:56
Autor: Zdzisław Plisz


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

PDF (189 KB)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Janusza Korczaka w RybnikuData dodania: 2015-09-02 10:39:41
Autor: Zdzisław Plisz


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU.

PDF (196 KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


O terminie następnego etapu rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Data dodania: 2015-08-24 14:44:48
Autor: Zdzisław Plisz


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent

PDF (397 KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referentData dodania: 2015-08-11 10:35:33
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2014-02-05 09:25:53
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (434 KB)

Regulamin korzystania z szafek szkolnych


Regulamin korzystania z szafek szkolnych


Data dodania: 2018-04-17 12:42:36
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (400 KB)

Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń biurowych na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Bolesława Chrobrego 29, 44-200 Rybnik. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia.Data dodania: 2018-02-16 13:58:23
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (478 KB)

Zapytanie ofertowe na zakup komputera i akcesoriów komputerowych.Data dodania: 2018-01-25 13:28:22
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (373 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pralki automatycznej.


PDF (374 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące wyposazeniaData dodania: 2018-01-09 15:47:18
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (372 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczace pomocy dydaktycznych do chemii


PDF (372 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczace dostawy szafy na odczynniki chemiczneData dodania: 2018-01-04 09:03:02
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (224 KB)

Szczegółowa lista odczynników chemicznych do zapytania ofertowego z dnia 04.01.2018 r.Data dodania: 2018-01-08 14:02:24
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2017-12-04 08:49:42
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (456 KB)

Dostawa szafek ubraniowo-skrytkowychData dodania: 2017-12-04 08:47:04
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (287 KB)

Organizacja świątecznego spotkania integracyjnego


Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1


Data dodania: 2017-11-22 08:42:35
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (372 KB)

Zapytanie ofertowe na wyposażenie gabinetu medycznegoData dodania: 2014-10-01 10:37:54
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (353 KB)

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty organizacji wycieczek


Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty organizacji wycieczek


Data dodania: 2014-09-17 15:21:56
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (321 KB)

Zapytanie o cenę dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" roku szkolnym 2014/2015


Zapytanie o cenę dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" roku szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2014-08-18 15:54:31
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (294 KB)

Protokół wyłonienia najatrakcyjniejszej oferty na dostawę materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do zajęć z zakresu j. angielskiego dla uczniów klasy I szkoły podstawowej wg następującej specyfikacji dla uczniów klasy I szkoły w roku szkolnym 2014/2015


Protokół wyłonienia najatrakcyjniejszej oferty na dostawę materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do zajęć z zakresu j. angielskiego dla uczniów klasy I szkoły podstawowej wg następującej specyfikacji dla uczniów klasy I szkoły w roku szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2014-08-07 12:53:51
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (235 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników dla uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników dla uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2014-05-27 08:39:00
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (316 KB)

Zapytanie o cenę wycieczek w projekcie LMN


Zapytanie o cenę organizacji wycieczek w projekcie "Lekcja Nieograniczonych Możliwości"


Data dodania: 2013-03-22 15:39:01
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (271 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2013-02-22 15:11:35
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (246 KB)

Informacja o wyborze oferty


PDF (230 KB)

Zbiorcze zestawienie ofertData dodania: 2013-02-13 11:15:09
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (245 KB)

Załącznik nr 6 - Umowa


PDF (210 KB)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób


PDF (242 KB)

Załącznik nr 4 - Wykaz uslug


PDF (142 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


PDF (143 KB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków


PDF (250 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty


PDF (304 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


PDF (310 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę w 2013 r. dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Numer ogłoszenia w BZP: 59334 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013

DOCX (16 KB)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2016/2017


DOCX (17 KB)

Szkolny Zestaw Podręczników 2016/2017


PDF (190 KB)

Opłata za posiłek w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2016/2017


Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca ubezpieczeń uczniów

PDF (430 KB)

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca ubezpieczeń uczniów


INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Szanowni Państwo,

W związku z dokonanym przez Radę Rodziców wyborem oferty ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej zarekomendowanej przez Kancelarię Brokerską ASPERGO oraz wyborem Generali TU S.A. jako ubezpieczyciela na rok szkolny 2016/2017 poniżej podajemy link do strony, na której rodzice mogą uzyskać wszelkie informacje oraz dokumenty związane z przystąpieniem do ubezpieczenia NNW. Informacja na temat ubezpieczenia podana także zostanie na zebraniach z rodzicami 08.09.2016 r.
o godz. 17.00 w szkole. Dokumenty związane z przystąpieniem do ubezpieczenia NNW można też będzie otrzymać od wychowawców klas na zebraniach.  

www.aspergo.pl/szkolne

Uchwała Rady Rodziców nr 41 dotycząca wyboru ubezpieczyciela uczniów na rok szkolny 2016/2017

PDF (193 KB)

Uchwała Rady Rodziców nr 41 dotycząca wyboru ubezpieczyciela uczniów na rok szkolny 2016/2017Data dodania: 2016-09-06 15:33:34
Autor: Zdzisław Plisz


INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

CZWARTEK 01.09.2016 R.

GODZINA 8.00

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PW KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW – DLA CHĘTNYCH, W JEJ TRAKCIE NAUCZYCIELE NIE SPRAWUJĄ OPIEKI NAD UCZNIAMI.

KLASY II - VI

GODZINA 9.00

SALA PAPIESKA W KOŚCIELE PW KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II-VI, NASTĘPNIE PRZEJŚCIE DO SZKOŁY (DO KLAS) POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW.

KLASY I

GODZINA 10.30

ŚWIETLICA SZKOLNA – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I.


Data dodania: 2016-08-24 22:51:34
Autor: Zdzisław Plisz


REKRUTACJA 2016/2017

Lista kandydatów przyjętych do klasy I w naborze na rok szkolny 2016/2017

PDF (56 KB)

Lista kandydatów przyjętych do klasy I w naborze na rok szkolny 2016/2017


PDF (48 KB)

Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy I w naborze na rok szkolny 2016/2017


Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w naborze na rok szkolny 2016/2017

PDF (56 KB)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2016/2017


Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 16 maja do 23 maja br. (do godz. 15.00).

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

od 30.05.2016r. godz.800
do 11.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

od 30.05.2016r. godz.800

do 01.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty) szkoły podstawowej wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym .

od 02.06.2016r. godz.800
do 03.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.

06.06.2016 r. godz.800

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.

od 30.05.2016r. godz.800
do 12.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

21.06.2016 r. godz.800

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

od 21.06.2016r. godz.800
do 24.06.2016r. godz.1500

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

28.06.2016r. godz. 1500

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.


Data dodania: 2016-05-20 09:44:42
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół wyboru oferty na dostawę instrumentów muzycznych

PDF (304 KB)

Protokół wyboru oferty na dostawę instrumentów muzycznychData dodania: 2014-10-23 15:23:31
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie ofertowe na dostawę instrumentów muzycznych

PDF (206 KB)

Zapytanie ofertowe na dostawę instrumentów muzycznychData dodania: 2014-10-13 15:04:27
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty organizacji wycieczek

PDF (353 KB)

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty organizacji wycieczekData dodania: 2014-10-01 10:31:23
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie o cenę dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" roku szkolnym 2014/2015

PDF (321 KB)

Zapytanie o cenę dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" roku szkolnym 2014/2015Data dodania: 2014-09-17 15:15:21
Autor: Zdzisław Plisz


Protokół wyłonienia najatrakcyjniejszej oferty na dostawę materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do zajęć z zakresu j. angielskiego dla uczniów klasy I szkoły podstawowej wg następującej specyfikacji dla uczniów klasy I szkoły w roku szkolnym 2014/2015

PDF (294 KB)

Protokół wyłonienia najatrakcyjniejszej oferty na dostawę materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do zajęć z zakresu j. angielskiego dla uczniów klasy I szkoły podstawowej wg następującej specyfikacji dla uczniów klasy I szkoły w roku szkolnym 2014/2015Data dodania: 2014-08-18 15:46:29
Autor: Zdzisław Plisz


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników dla uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015

PDF (235 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników dla uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015Data dodania: 2014-08-07 12:44:46
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2016-09-16 08:30:45
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2015-09-11 12:52:04
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (214 KB)

ZARZĄDZENIE nr 188/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 09.09.2015 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1


ZARZĄDZENIE nr 188/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 09.09.2015 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (198 KB)

ZARZĄDZENIE nr 187/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 09.09.2015 roku dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej


ZARZĄDZENIE nr 187/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 09.09.2015 roku dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej


Data dodania: 2015-04-15 15:29:55
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (217 KB)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 181a/2014/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2015/16


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 181a/2014/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2015/16


Data dodania: 2014-02-25 09:49:50
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (176 KB)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku nr 157/2013/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: Powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2014/15


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku nr 157/2013/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: Powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2014/15
Data dodania: 2013-09-10 09:58:18
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (146 KB)

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1


Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (109 KB)

Zarządzenie dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.


Zarządzenie dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.


Data dodania: 2012-09-06 13:18:38
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (128 KB)

ZARZĄDZENIE 124/2012/2013


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 124/2012/2013 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (121 KB)

ZARZĄDZENIE 123/2012/2013


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 123/2012/2013 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.


Data dodania: 2011-09-16 11:34:04
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (121 KB)

ZARZĄDZENIE 111/2011/2012


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 111/2011/2012 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.

PDF (128 KB)

ZARZĄDZENIE 110/2011/2012


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 110/2011/2012 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (121 KB)

ZARZĄDZENIE 104/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 104/2010/2011 z dnia 07.02.2011 r. dot. ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej.

PDF (173 KB)

ZARZĄDZENIE 102/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 102/2010/2011 z dnia 10.01.2011 r.

PDF (128 KB)

ZARZĄDZENIE 100/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 100/2010/2011 z dnia 29.10.2010 r. dot. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (121 KB)

ZARZĄDZENIE 99/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 99/2010/2011 z dnia 28.10.2010 r. dot. unieważnienia Zarządzenie nr 98/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 27.10.2010 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (128 KB)

ZARZĄDZENIE 98/2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 98/2010/2011 z dnia 27.10.2010 r. dot. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (122 KB)

ZARZĄDZENIE 95a2010/2011


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 95a/2010/2011 z dnia 01.09.2010 r. dot. ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej

Aneks nr 5 do Regulaminu Pracy SP 1

Regulamin Pracy


Data dodania: 2014-01-15 17:11:23
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (162 KB)

Aneks nr 6 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku


Aneks nr 6 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku


Data dodania: 2010-12-16 15:21:58
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (164 KB)

Aneks nr 5 do Regulaminu Pracy SP 1


PDF (115 KB)

Aneks nr 3 do Regulaminu Pracy SP 1


Aneks nr 3 do Regulaminu Pracy SP 1

PDF (356 KB)

Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 1


SKŁAD RADY RODZICÓW
                      PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA  KORCZAKA W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

L.p.

Klasa

Imię i nazwisko

1

1a

Monika Kowalczyk

2

1b

Łukasz Koziołek

3

1c

Aleksandra Szymańska

2a

Anna Sowa

2b

Brak reprezentacji

6

2c

Dariusz Krok

3a

Stępczyńska Katarzyna

3b

Marzena Saskowska

3c

Anna Brachmańska

10 

4a

Magdalena Frejek

11 

4b

Salomon Gabriela

12 

5a

Magdalena Rostek

13 

5b

Wioletta Piątek

14 

5c

Brak reprezentacji

15 

6a

Magda Szczygieł

16 

6b

Bernadeta Musielak

17 

6c

Maria Grochol

Aktualna polisa ubezpieczeniowa uczniów oraz warunki ubezpieczenia dostępne w sekretariacie szkoły.

Uchwała Prezydium RR w sprawie wyboru ubezpieczyciela w roku szkolnym 2015/2016

PDF (434 KB)

Uchwała Prezydium RR w sprawie wyboru ubezpieczyciela w roku szkolnym 2015/2016Data dodania: 2015-10-26 10:42:30
Autor: Zdzisław Plisz


Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników 2015/2016

PDF (311 KB)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2015/2016


PDF (224 KB)

Szkolny Zestaw Podręczników 2015/2016


Nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016

Zasady i terminy naboru do szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016


Data dodania: 2015-04-20 15:17:18
Autor: Zdzisław Plisz


Informacja dla rodziców dotycząca pracy szkoły w okresie zimowej przerwy świątecznej

PDF (199 KB)

Informacja dla rodziców dotycząca pracy szkoły w okresie zimowej przerwy świątecznejData dodania: 2014-12-16 15:35:53
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie nr 166/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 29.08.2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (170 KB)

Zarządzenie nr 166/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 29.08.2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1


Zarządzenie nr 167/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 29.08.2014 roku dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej

PDF (158 KB)

Zarządzenie nr 167/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku z dnia 29.08.2014 roku dotyczące ustalenia opłat za posiłki w stołówce szkolnej


Szkolny Zestaw Programów nauczania i Wykaz podręczników 2014/2015

PDF (352 KB)

Szkolny Zestaw Programów nauczania i Wykaz podręczników 2014/2015Data dodania: 2014-06-17 15:58:10
Autor: Zdzisław Plisz


 Zasady naboru do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015

PDF (207 KB)

Zasady i terminy naboru do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015Data dodania: 2014-02-28 10:08:14
Autor: Zdzisław Plisz


Szkolny Zestaw Programów nauczania 2013-2014

PDF (284 KB)

Szkolny Zestaw Programów nauczania 2013-2014


Wykaz podręczników 2013-2014

PDF (164 KB)

Wykaz podręczników 2013/2014Data dodania: 2013-09-13 00:22:14
Autor: Zdzisław Plisz


Lista dzieci przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2013/2014

PDF (87 KB)

Lista dzieci przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2013/2014Data dodania: 2013-06-05 15:24:52
Autor: Zdzisław PliszData dodania: 2015-09-07 12:36:25
Autor: Zdzisław Plisz


Załatwianie spraw

 SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek 700 - 1500

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
wtorek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Poniedziałek    11.30 – 14.30
                            15.30 - 16.00       
Wtorek               7.30 – 13.30         
Środa                  7.30 – 14.30               
Czwartek            7.30 – 13.30                                             
Piątek                 7.30 – 11.00.

Konsultacje pedagoga dla rodziców
Poniedziałek         1530  – 1600
Wtorek                     730 – 800

Z pedagogiem szkolnym można się umawiać indywidualnie na konsultacje w innych ustalonych wcześniej terminach.
Numer telefonu do pedagoga szkolnego 32 42 22587 w. 39

BIBLIOTEKA
poniedziałek   8.00 -14.00
wtorek             8.00 -14.00
środa                8.00 -14.00
czwartek         8.00 -14.00
piątek              8.00 -14.00

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek 630 - 1630

HIGIENISTKA SZKOLNA
Poniedziałek  8.00-11.00 (Jałocha Ewa)
Wtorek          8.00 - 15.35 (Mazur Barbara)
Środa            8.00 - 11.00 (Jałocha Ewa)
Czwartek      8.00 - 15.35 (Mazur Barbara)
Piątek           8.00 -11.30 (Jałocha Ewa)

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU 2015/2016    
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

09.09.2015, 17.00 – 18.00 środa

15.10.2015,17.00 – 18.00 czwartek

12.11.2015, 17.00 – 18.00 czwartek

11.12.2015, 17.00 – 18.00 piątek

07.01.2016, 17.00 – 18.00 czwartek

09.03.2016, 17.00 – 18.00 czwartek

12.04.2016, 17.00 – 18.00 wtorek

11.05.2016, 17.00 – 18.00 środa

06.06.2016, 17.00 – 18.00 poniedziałek

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA
OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.  

 

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2015/2016.

1.  09.09.2015 – środa - zebrania rodziców (zebrania trójek klasowych po zebraniach w klasach, uzupełniające wybory ) .

2.  11.12.2015 -piątek-  zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze.

3.  07.01.2016 - czwartek- zebrania rodziców, propozycje ocen, omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach w I półroczu.

4. 11.05.2016  - środa- zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za II półrocze.

5.  06.06.2016 - poniedziałek- zebrania rodziców - propozycje ocen końcoworocznych.

 


Data dodania: 2015-10-26 18:46:57
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (1 184 KB)

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka


Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka


Data dodania: 2014-02-28 10:18:48
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (817 KB)

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1


PDF (8 788 KB)

Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2015/2016


Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2015/2016

PDF (861 KB)

Polisa ubezpieczeniowa 2015/2016


Polisa ubezpieczeniowa 2015/2016


Data dodania: 2014-09-02 16:04:28
Autor: Zdzisław Plisz


APELE

l.p. Nazwa imprezy Data, dzień tygodnia Nauczyciel odpowiedzialny
1. Bezpieczna szkoła. Październik, listopad Pedagog, p. Kopel
2.
 
Rybnik – nasze miasto. 26.03.2014, środa Klasy: 4a, 4b,
p. Jędrejek, p. Czech
3. Konstytucja 3 Maja. 30.04.2015,środa p. Reclik

AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2014/2015

l.p.

Nazwa imprezy Data, dzień tygodnia Nauczyciel odpowiedzialny
1.
Pasowanie na ucznia.
01.09.2014,
Nauczyciele klas I,
Rada Uczniowska
2.
 
Dzień Nauczyciela.
14.10.2014,
Rada Uczniowska
p. Gromek, p. Pinoczek
kl. 2b, 3a
3.
 
11 Listopada
 
07.11.2014, piątek
 
p. Kudełko,
p. Wieczorek,kl. 6b
4. Dzień Górnika 04.12.2014, czwartek p.  2a,2c       
5.
 
Jasełka.
 
19.12.2014,piątek
 
p. Bąkowska,p. Tkocz, p. Oleś ,3b
6. Święto Szkoły 16.05.2014, piątek p. Leonarska,
7. Olimpiada z Sercem Kwiecień ostatni tydzień p. Gronik,Leonarska
8.
 
Konkurs Wiedzy Pożarniczej listopad 2014
 
p. Gawliczek-Krząkała       
p. Dworowy
9. Konkurs  Historyczny   p. Reclik
10.
 
Pasowanie na czytelnika dla kl.2 wrzesień 2014
 
p. Dworowy
11.
 
Dzień Sportu
 
Ostatni tydzień zajęć dydatycznych Nauczyciele w-f,
Wychowawcy klas
12.
 
„Mam talent do żartu”
p. Kolarczyk
13. Merry Christmas 10.12.2013, środa p. Rożek, p. Kolarczyk
14.
 
Zakończenie roku szkolnego- dla klas VI. 27.06.2014, piątek
 
p. Leonarska, p. Reclik, p. Łuc,
kl.5a,5b,5c,

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2014/2015.

1.  09.09.2014 - wtorek - zebrania rodziców

2.  18.12.2014 - czwartek - zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze

3.  12.01.2015 - poniedziałek - zebrania rodziców, propozycje ocen, omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach w I półroczu

4. 14.05.2015 - czwartek - zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze

5.  08.06.2015 - poniedziałek - zebrania rodziców - propozycje ocen końcoworocznych

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU 2014/2015    
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

09.09.2014,
17.00 – 18.00 czwartek

16.10.2014,17.00
– 18.00 czwartek

19.11.2014,
17.00 – 18.00 środa

18.12.2014,
17.00 – 18.00 czwartek

12.01.2015,
17.00 – 18.00 poniedziałek

11.03.2015,
17.00 – 18.00 wtorek

15.04.2015,
17.00 – 18.00 środa

14.05.2015,
17.00 – 18.00 czwartek

08.06.2015,
17.00 – 18.00 poniedziałek

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.  

 


Data dodania: 2014-02-04 13:49:10
Autor: Zdzisław Plisz


Konsultacje nauczycieli SP 1 dla rodziców w II półroczu roku szkolnego 2013/2014

 

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

1.

27.02.2014 r.

czwartek

1700-1800

Pokój nauczycielski

2.

18.03.2014 r.

wtorek

1700-1800

Pokój nauczycielski

3.

09.04.2014 r.

środa

1700-1800

Pokój nauczycielski

4.

14.05.2014 r.

środa

1700-1800

Pokój nauczycielski

5.

09.06.2014 r.

poniedziałek

1700-1800

Pokój nauczycielski

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.

W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.  


Data dodania: 2013-09-13 00:41:51
Autor: Zdzisław Plisz


SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek 700 - 1500

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
poniedziałek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Poniedziałek              1130 –  1430
Wtorek                         745  –  1330      
Środa                            745  –  1400   
Czwartek                     745     1330                                                
Piątek                           745  –  1100        

BIBLIOTEKA
poniedziałek  8.00 – 14.00
wtorek            8.00 – 14.00
środa               8.00 – 14.00
czwartek        8.00 – 14.00
piątek              8.00 – 14.00

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek 630 - 1630

HIGIENISTKA SZKOLNA
Poniedziałek  8.00-11.00 (Jałocha Ewa)
Wtorek          8.00 - 14.30 ( Czarnecka - Główczyńska Aniela)
Środa            8.00 - 14.30 ( Czarnecka - Główczyńska Aniela)
Czwartek      8.00 - 14.30 ( Czarnecka - Główczyńska Aniela)
Piątek           8.00 -11.30 ( Koszyk Danuta)


Data dodania: 2014-02-13 10:19:55
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (795 KB)

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1


Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

PDF (838 KB)

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1Data dodania: 2012-11-26 11:49:08
Autor: Zdzisław Plisz


PDF (73 KB)

Konsultacje dla rodziców w roku 2013/2014Data dodania: 2013-09-18 08:59:11
Autor: Zdzisław Plisz


ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH
W dniu 12 czerwca (środa) o godz. 17.30 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się zebranie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych.


Data dodania: 2013-06-06 13:02:40
Autor: Zdzisław Plisz


Informacja dotycząca naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2013/1014

PDF (173 KB)

Informacja dotycząca naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2013/1014


Wykaz podręczników 2012-2013

PDF (146 KB)

Wykaz podręczników 2012-2013


Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2012-2013

PDF (186 KB)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2012-2013Data dodania: 2012-06-12 17:25:03
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 108/2010/2011 z dnia 01.05.2011 r. w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu HACCP.

PDF (523 KB)

ZARZĄDZENIE 107/2010/2011Data dodania: 2011-03-31 08:20:26
Autor: Zdzisław Plisz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka
nr 107/2010/2011 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PDF (127 KB)

ZARZĄDZENIE 107/2010/2011


Regulamin ZFŚS

PDF (524 KB)

Regulamin ZFŚSData dodania: 2012-01-05 15:28:19
Autor: Zdzisław Plisz


Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka

PDF (539 KB)

Statut SzkołyData dodania: 2012-01-05 14:34:52
Autor: Zdzisław Plisz


Harmonogram czynności związanych z naborem elektronicznym do klas I

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców - 21.05.2012 godz. 9.00

Wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców - od 21.05.2012 godz. 9.00 do 15.06.2012 godz. 13.00

Zakończenie etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców - 15.06.2012 godz. 13.00

 


Data dodania: 2012-06-12 17:53:10
Autor: Zdzisław Plisz


SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek    700 - 1500

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
poniedziałek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
poniedziałek     1330 – 1545
wtorek               730 - 1215
środa                 900 - 1415
czwartek            730 – 1530
piątek                 845 - 1230

KONSULTACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO DLA RODZICÓW
poniedziałek      1500 - 1530
wtorek                900 – 930
piątek               1000 - 1030

BIBLIOTEKA
poniedziałek       745 – 1400
wtorek               745 – 1400
środa                 745 – 1400
czwartek            745 – 1400
piątek                745 – 1330

ŚWIETLICA SZKOLNA  
poniedziałek - piątek  700 - 1600
GODZINY PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLICY

HIGIENISTKA SZKOLNA
poniedziałek      730 – 1000         (p. D. Adamczyk)   
wtorek               730 – 1530         (p. D. Adamczyk)
środa                 730 - 1030          (p. M. Bażan)
czwartek          1200 – 1600         (p. D. Adamczyk)
piątek                730 - 1530          (p. D. Adamczyk)


Data dodania: 2012-09-14 10:32:50
Autor: Zdzisław Plisz


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka przyjmuje zapisy uczniów na przyszły rok szkolny 2011/2012.


Data dodania: 2010-12-19 19:28:10
Autor: Zdzisław Plisz


SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek    700 - 1500

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
poniedziałek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
poniedziałek     1330 – 1545
wtorek               730 - 1215
środa                 900 - 1415
czwartek            730 – 1530
piątek                 845 - 1230

KONSULTACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO DLA RODZICÓW
poniedziałek      1500 - 1530
wtorek                900 – 930
piątek               1000 - 1030

BIBLIOTEKA
poniedziałek       745 – 1400
wtorek               745 – 1400
środa                 745 – 1400
czwartek            745 – 1400
piątek                745 – 1330

ŚWIETLICA SZKOLNA  
poniedziałek - piątek  700 - 1600
GODZINY PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLICY

HIGIENISTKA SZKOLNA
poniedziałek      800 – 1210          (p. E. Jałocha)   
                      
1210 – 1530          (p. M. Bażan)
wtorek              730 – 1230          (p. M. Bażan)
środa                730 - 1100          (p. J. Gaszka)
czwartek          730 – 1530          (p. M. Bażan)


Data dodania: 2011-09-16 10:53:28
Autor: Zdzisław Plisz


Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka

PDF (528 KB)

Statut SzkołyData dodania: 2011-01-28 04:30:05
Autor: Zdzisław Plisz


SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek - piątek    700 - 1500

DYREKTOR PRZYJMUJE STRONY:
poniedziałek 1400 - 1500 oraz w każdy dzień po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
poniedziałek     1245 - 1530
wtorek                730 - 1200
środa                1130 - 1530
czwartek             815 - 1600
piątek                  730 - 1330

KONSULTACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO DLA RODZICÓW
wtorek               730 -   800
czwartek          1515 - 1600
piątek                 730 - 1330

BIBLIOTEKA
poniedziałek       730 - 1430
wtorek                800 - 1430
środa                  800 - 1430
czwartek             730 - 1430
piątek                  730 - 1430

ŚWIETLICA SZKOLNA
poniedziałek - piątek  700 - 1600
GODZINY PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLICY

HIGIENISTKA SZKOLNA
poniedziałek    800 - 1530
wtorek             800 - 1200
środa               800 - 1100
czwartek        1110 - 1540


Data dodania: 2010-12-15 14:19:49
Autor: Zdzisław Plisz